DANSKE MONARKER

Christian IV

(1577-1648)

Konge af Danmark-Norge 1588 - 1648.
Valgsprog: Gudsfrygt styrker rigerne. (Regna Firmat Pietas)

Søn af kong Frederik II og dronning Sofie af Mecklenburg-Schwerin.
Astrologer lagde Christian's horoskop, som bl.a. sagde, at han ville blive kysk, alligevel lykkedes det Christian at avle 23 børn med to koner og tre elskerinder. Nok den mest kendte af de dansk-norske konger. Han var en i datiden høj mand på 188cm. En engelsk gesandt fortalte om et gilde hos den 56 årige Christian. Det begyndte kl 11 formiddag og varede til aften. Kongen udbragte 35 skåler, og de skulle drikkes ud, dertil kom alt det løse. Kongen skulle bæres derfra i sin stol. Næste dag kom gesandten for at tale med kongen, og fik at vide, at han var redet på jagt ved daggry. Kongen tog sig af også de små detaljer. Interesseret i arkitektur, lod opføre adskillige bygningsværker: Rosenborg, Nyboder, Holmens Kirke osv. Ønskede at bedre bøndernes vilkår, men stødte på adelens privilegier. Lod Danmark gå ind i flere krige: Kalmarkrigen 1611 - 13. Indblanding i 30-årskrigen 1625 - 29 og 1643 - 45. I søslaget ved Kolberger Heide 1 juli 1644, der endte uafgjort, ledede han slaget mod svenskerne fra "Trefoldigheden" selv om han såredes i det ene øje.

Det er den begivenhed der ligger til grund for kongesangen Kong Christian stod ved højen mast.

Anna Cathrine
Anna Cathrine
(1575-1612)

Han blev i 1597 gift med Anna Cathrine af Brandenburg . Hun var datter af markgreve, senere kurfyrste af Brandenburg, Joachim Frederik, og Cathrine af Küstrin. Med hende fik han 6 børn. Hun døde på Københavns slot og begravedes i Roskilde.

Kirsten Munk
Kirsten Munk
(1598-1658)

Han regnes fra 1615-1630 også som gift med Kirsten Munk (til venstre hånd), datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin, selv om der ikke blev foretaget nogen vielse, men kun nogle skriftlige aftale med moderen Ellen Marsvin. Med hende avlede han 11 børn, de 2 af dem dødfødte, heriblandt Leonora Christine.
Hun fødte et 12. barn som Cristian ikke mente han var far til og det kom til et brud da kongen mente hun havde været ham utro.
De forlod dog hinanden i 1630, og hun døde på Boller slot ved Horsens 1658, og gravlagdes i Odense domkirke.

Fik desuden børn med frillerne Kirsten Madsdatter, Karen Andersdatter og Vibeke Kruse. Frillebørnene fik efternavnet Gyldenløve.
Hans valgsprog lyder på latin "Regna Firmat Pietas", der forkortet til "R.F.P." sås på mange af hans bygningsværker. I folkemunde blev forkortelsen til "Riget fattes penge", hvilket jo var sandt nok. idet han efterlod sig et dybt forgældet land.

Sønnen Frederik III efterfølger ham på tronen.


Begivenheder i hans regeringstid:
  • 1590 I København brændes 13 kvinder som hekse.
  • 1596 Ved kroningen bærer kongen den nye kongekrone.
  • 1610 Oprettelse af Københavns borgervæbning.
  • 1616 Danmark får kolonien Trankebar i Indien. Danmarks første aktieselskab stiftes, Det Ostindiske Kompagni stiftes.
  • 1623 Sølvfund ved Kongsberg i Norge, minedrift sættes i gang 1624.
  • 1629 Teologisk embedseksamen indføres ved universitetet.
  • 1639 Det første af guldhornene findes ved Gallehus.
  • 1645 Brømsebrofreden: Vi må afstå Jämtland, Härjedalen, Gotland og Øsel til svenskerne.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,