DANSKE MONARKER

Frederik IV

(1671-1730)

Enevældig konge af Danmark-Norge 1699 - 1730.
Valgsprog: Herren er min hjælper. (Dominus Mihi Adiutor)

Søn af kong Christian V og dronning Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
Førte et problematisk ægteskabeligt liv med hustru til såvel højre (dronningen) hånd og venstre hånd. Oven i købet 2 gange. Børn af ægteskaber til venstre hånd kunne ikke arve tronen. For en almindelig borger ville bigami betyde dødsstraf.

Louise
Louise
(1665 - 1721)

Gift 1695 med Dronning Louise, datter af hertug Gustav Adolf af Mecklemburg-Güstrow og Magdalena Sibylla af Gottorp. Hun døde på København slot og gravlagdes i Roskilde.

Kongen ophøjede i 1703 sin elskerinde Elisabeth Helena von Vieregg (1679-1704), datter af den preussiske gesandt i København, til grevinde af Antvorskov og lod sig vie til hende til venstre hånd. Hun fik 1704 sønnen Frederik Gyldenløve med ham. Sønnen døde som spæd, og hun døde hun kort efter sønnens fødsel i barselseng, 25 år gammel. På den tid var der dødsstraf for bigami, men ingen kunne stille en konge, der kun var ansvarlig over for gud, for retten. Han kendet forøvrigt også en del andre unge damer på den tid.

Anna Sophie Reventlow
Anna Sophie
(1693 - 1743)

I 1712 bortførte Frederik den Fjerde den afdøde storkansler, grev Conrad Reventlow og Sophie Amalie Hahns datter Anna Sophie Rewentlow fra Clausholm og giftede sig med hende til venstre hånd, mens hans dronning endnu levede. Hun blev dronning og gift med ham til højre hånd 1721, kun 19 dage efter Dronning Louises død. Hun fødte ham tre sønner, der alle døde som små. Hun døde på Clausholm og gravlagdes i Roskilde.

Kongens bigami vakte stor forargelse. I sine sidste leveår påvirket af pietismen. Krig med Sverige 1700, hurtig fredsslutning da Karl XII går i land ved Humlebæk. Store Nordiske Krig 1709 - 20 fører ikke til generobring af Skåne, Halland og Blekinge, vi får kun Gottorp.
Hans byggeaktiviteter har sat sig spor der rækker frem til nutiden med bl.a. Frederiksberg slot, Fredensborg slot, hvor barokhaven for nylig er blevet genskabt, og Odense slot. Kancellihuset på slotsholmen (Rigsarkivet) og rytterskolerne.
Christian VI efterfølger ham på tronen.


Begivenheder i hans regeringstid:
  • 1702 Vornedskabet ophæves på Sjælland og øerne. - Fandtes ikke i Jylland.
  • 1707 Peder Wessel bliver skibsdreng på et slaveskib.
  • 1711 Byldepesten hærger i Danmark, af Københavns 70.000 indbyggere dør ca 21.000. Hoffet flytter til Koldinghus. Kongen møder Anne Sofie Rewentlow til et maskebal på Koldinghus og forelsker sig.
  • 1712 kongen bortfører Anne Sofie fra Clausholm slot på Djursland, hun følger frivillig med. De kører til Skanderborg slot, hvor hun udnævnes til grevinde af Slesvig og bliver viet til kongens venstre hånd. Præsten forretter også den "rigtige" vielse i 1721.
  • 1719 Peter Tordenskjold erobrer Marstrand. Første lotteri i Danmark.
  • 1720 Kirketvang indføres. Tordenskjold dræbes i duel. Krinolinen moderne. Der indføres afgift på kareter (datidens vægtafgift ?)
  • 1721 Den gottorpske del af Slesvig indlemmes, efter en strid med hertug Karl Frederik, i kongeriget. Rytterskolerne oprettes, begyndelse til almen skoleuddannelse også for almuen. Hans Egede grundlægger Godthåb. "Den politiske kandestøber" af Holberg har premiere.
  • 1725 Offentlige onsdags-audienser indføres.
  • 1727 Det Kongelige Vajsenhus oprettes.
  • 1728 Storbrand i København, 1670 huse ødelægges. Kongen lader de såkaldte "ildebrandhuse" opføre som erstatning.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,