DANSKE MONARKERHans

Johannes den 1.
(1455-1513)

Konge af Danmark 1481-1513, af Norge 1483-1513 og af Sverige 1497-1501
Valgsprog: For loven og folket.

Ældste søn af kong Christian I og droning Dorothea af Brandenburg og broder til den senere Frederik I.
Egentlig døbt Johannes, opkaldt efter sin bedstefar Johannes af Brandborg. Hans navneforkortelse er da også J I.
Han blev født den 31. juni 1455.
Allerede året efter valgte de danske stænder ham til hans faders efterfølger, og to år efter tiltrådte svenskerne og nordmændene dette valg.

CHRISTINAChristiana af Sachsen
(1461-1521)

I 1478 giftede han sig med den 16 årige Christiana af Sachsen (1461-1521), ældste datter af kurfyrste Ernst af Sachsens og Elisabeth af Bayern. Søster til de to store kurfyrster Fredrik og Johan.
Hun døde i Odense og gravlagdes i gråbrødreklosterets kirke, men flyttedes senere til domkirken.

Kong Hans roses for sin administration af statens midler, og for at være jævn og usnobbet. Han var en temmelig høj, redskuldret mand, med et fyldigt ansigt, og gik til daglig ret simpelt klædt. Ved højtidelige anledninger, f.eks. når fremmede gesandter var tilstede, iførte han sig en lang omfangsrig gyldenstykkeskåbe, som nåede ned til fødderne, og bar kårde ved siden. Ved sådanne lejligheder var han munter og sang og spillede, men ellers var han meget angrebet af tungsindighed, som undertiden næsten grænsede til vanvid.
Kronet til konge 1483. Det lykkedes ham at få unionen med hertugdømmerne på fode igen, omend kun som personalunion, men det hele brød sammen, efter at ditmarskerne havde vundet et af slagene mod kongen og en afdeling af hans adelshær. Han ville rimeligt nemt have kunnet slå dem senere, men nu var kampen tabt psykologisk da en bondehær havde slået den professionelle kongehær.
Svenskerne begyndte at rejse sig imod kongen, og da han skulle rejse fra Stockholm, fik han et opsigelsesbrev fra stomændene den 9. aug 1501. Han rejste alligevel afsted sammen med sin frille Edele Mikkelsdatter Jernskæg, der var gift med Torben Bille. Dronning Christina blev på slottet og tog kommandoen over de ca 1.000 mand. Hun holdt ud i 7 måneder medens hun ventende på undsætning. Da hun måtte overgive sig var der 70 mand tilbage, resten var døde af sult og sygdom. En uge efter overgivelsen kom Hans med flåden, men altså for sent. Orlogsflåden organiseres effektivt. Forøgte siden flere gange at tilbageerobre Sverige. Førte krig med Hansestæderne 1510-12 i et forsøg på at begrænse deres magt til fordel for nederlændere og englændere og til hjælp for byernes opkomst. Til denne krig skabte han Danmarks første virkelige orlogsflåde. Under ham indførtes bogtrykkunsten, som kongen straks udnyttede til politisk propaganda. Lå i idelige kævlerier om pengesager med hertug Frederik, den senere Frederik I.

På en af sine rejser omkring i landet for selv at se og høre, hvad hans undersåtter kunne have at forebringe ham, havde han netop forladt Ribe, hvor en oversvømmelse fra Vesterhavet havde holdt ham indesluttet. Ved Tranekær sø styrtede hans hest med ham og faldt ud i vandet. Han blev meget forslået og fik sig efterfølgende en slem forkølelse. Da han ankom til fødebyen Aalborg, var han meget syg, og han døde den 20. februar 1513, efter et kort sygeleje. Han blev bisat i Gråbrødre kirke i Odense. Da kirken i 1805 blev nedrevet blev hans rester sammen med resterne af hans dronning Christina, kong Christian II og prins Frederik flyttet til en plads på gulvet i Sct. Knuds kirke. De anbragtes her i en fælles kiste med fire rum. I 1817 mente Fyns guvernør, at det ikke var passende at disse fire kongelige skulle ligge i samme kiste frit til skue, og fik fremstillet fire nye egekister prydet med årstal og kroner og 11. september 1817 blev de 4 kister anbragt i en muret kælderhvælving under kong Hanses mindesten i kirken.
Han havde 5 børn med Christine.
Hans søn Christian efterfølger ham på tronen


Begivenheder i hans regeringstid:
  • 1485 Københavns privilegier stadfæstes.
  • 1489 Godtfred af Ghemen er den første danske bogtrykker.
  • 1491 Faste regler for stempling af guldsmedevarer.
  • 1494 Prostituerede i København skal bære en hue, halvt rød, halvt sort.
  • 1500 København er landets største by med ca 10.000 indbyggere.
  • 1509 De offentlige badstuer i København lukkes fordi kønssygdomme er i fremmarch.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,