ERRITSØ EJENDOMME
HOUSTEDGAARD

Gård nr. 3.
© Erik F. Rønnebech

Lå engang mellem Bjerregård og Ussinggård ved Bygaden. Udflyttedes til den del af Krogsagervej syd for omfartsbanen, der nu hedder Houstedgårdsvej i 1862. Gårdens hartkorn var i 1688 på 4 tdr. 6 skp. 2 Alb.
Beboere: 1634: Christen Pedersen, 1653 og 1664: Niels Christensen, 1688: Laurs Lauritsen, 1733: Jens Laursen, 1765 og 1770: Kristen Pedersen Housted, 1804: Jens Christensen Housted. Navnet Housted går mindst 300 år tilbage og kan stamme fra at der har ligget et gudehov på gårdens toft, hvor der har været ofret til guderne i den nordiske mytologi.
Senere ejere af gården:
1804: Jens Jensen Housted (1784-1876),1860: Christen Jensen Housted (1824-1912). 1862 overtog hans ældre bror, Niels Jensen Housted, en parcel og byggede en ejendom på den, som han 1896 solgte til gartner Jørgen Jørgensen.
Christen Housted havde tre børn. Mette blev gift med Adolf Vetter på Skansegård. Marie blev gift med tømrer Carl Lorenzen der opførte et hus ved Snoghøj Landevej ved siden af Baunhøj på en parcel fra gården og Jens Christensen Housted gift med Karen Sørensen Baungaard, født på Baungaard, der overtog Houstedgård.
Sønnen Søren Baungaard Jensen Housted * 14/12 1898, blev den næste ejer. Da han døde 24/10 1947 kun 49 år gammel, overtog de øvrige søskende gården i fællesskab. Senere købte Aage Hausted, der boede i København, de øvrige søskende ud. En fætter til hans kone, Walther Stæhr Hansen, blev forpagter af gården til han døde, hvorefter Aage Housted selv drev gården med tre skiftende bestyrere. Jorden blev solgt til kommunen, men tilbageforpagtet nogle år indtil Aage Housted døde og sønnen Bent Housted overtog bygningerne og lidt tilbageværende jord.
(kilde Erik Housted)

  


HOUSTEDGÅRD 1900


HOUSTEDGÅRD 1923 - OLIEMALERI


LUFTFOTO AF HOUSTEDGÅRD 1947


HOUSTEDGÅRD 1955 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 1977 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 1985 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 2004


HOUSTEDGÅRD 2011 SET FRA MARKEN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286