ERRITSØ EJENDOMME
HOUSTEDGAARD TIDLIGERE HOUSTED

Gård nr. 3.
© Erik F. Rønnebech

Lå engang mellem Bjerregård og Ussinggård ved Bygaden. Udflyttedes til den del af Krogsagervej syd for omfartsbanen, der nu hedder Houstedgårdsvej i 1862. Gårdens hartkorn var i 1688 på 4 tdr. 6 skp. 2 Alb.
Beboere: 1634: Christen Pedersen, 1653 og 1664: Niels Christensen, 1688: Laurs Lauritsen, 1733: Jens Laursen, 1765 og 1770: Kristen Pedersen Housted, 1804: Jens Christensen Housted. Navnet Housted går mindst 300 år tilbage og kan stamme fra at der har ligget et gudehov på gårdens toft, hvor der har været ofret til guderne i den nordiske mytologi.
Senere ejere af gården:
1804: Jens Jensen Housted (1784-1876),1860: Christen Jensen Housted (1824-1912). 1862 overtog hans ældre bror, Niels Jensen Housted, en parcel og byggede en ejendom på den, som han 1896 solgte til gartner Jørgen Jørgensen.
Christen Housted havde tre børn. Mette blev gift med Adolf Vetter på Skansegård. Marie blev gift med tømrer Carl Lorenzen der opførte et hus ved Snoghøj Landevej ved siden af Baunhøj på en parcel fra gården og Jens Christensen Housted gift med Karen Sørensen Baungaard, født på Baungaard, der overtog Houstedgård.
Sønnen Søren Baungaard Jensen Housted * 14/12 1898, blev den næste ejer. Da han døde 24/10 1947 kun 49 år gammel, overtog de øvrige søskende gården i fællesskab. Senere købte Aage Hausted, der boede i København, de øvrige søskende ud. En fætter til hans kone, Walther Stæhr Hansen, blev forpagter af gården til han døde, hvorefter Aage Housted selv drev gården med tre skiftende bestyrere. Jorden blev solgt til kommunen, men tilbageforpagtet nogle år indtil Aage Housted døde og sønnen Bent Housted overtog bygningerne og lidt tilbageværende jord.
(kilde Erik Housted)


OM SLÆGTEN

FD Fredag den 6. september 1946
80 år.
Tidligere gårdejer i Erritsø, Jens Chr. Housted, fylder i dag 80 år.
Fødselaren har nu afstået gården, som han overtog efter sin fader Christen Housted, til en søn og lever her sin alderdom under kærlig pleje hos ham og en datter.
Den gamle gård, hvor nu flere slægtled har levet i de samme stuer, var der i Housteds tid og mens hans hustru, der var født på ”Baungaard” i Sønderskov, endnu levede, et godt hjem, hvor familielykke havde til huse.
Blandt de ting der særlig særprægede hjemmet, var den musikalske interesse, der fandt genklang hos familien. I gården Houste var der godt at være gæst, thi der var altid god og lødig underholdning, når hans hustru, der ejede en prægtig sangstemme, sang, og violin og klaverakkompagnement ledsagede sangen, udført enten af mand eller børn.
Den ældste af børnene blev særlig uddannet som violinist og har rejst som sådan bl.a. i Norge, men er nu gift og bosat i København. Foruden sønnen og datteren, der er hjemme på gården, er en søn, Ingvard Housted, lærer i Brande, og den yngste søn Aage Housted, er revisor i Amagerbanken i København.
Fødselaren, der altid har været en rask og arbejdsom mand, har i de senere år måttet holde sig mere tilbage, men er åndsfrisk og interesseret i nutiden, og den gamle fædrendegård, giver endnu ofte genly af musik og sang, særlig i ferietiden, når slægten søger til barndomshjemmet, og næppe passer Edv. Lembckes de to linjer noget sted bedre end her: Er hjertet trangt af sorgen, og svulmer det af lyst, hun skænker os tonen, som lette kan vort bryst.

Dødsfald i Erritsø
21/2 1948
Tidligere gårdejer Jens Chr. Housted i Erritsø er i dag til morgen afgået ved døden i en alder af 82 år.
Afdøde, der levede sammen med sin datter på gården "Housted", havde for en del år siden afstået ejendommen til sin søn, Søren Housted, der som ugift døde nu sidste efterår. Jens Housted efterlader sig foruden datteren, Maren Housted, der er alene tilbage på gården, tre sønner. Hans Chr. Housted og Aage Housted, der begge er bosiddende i København, og Ingvard Housted der er lærer i Brande.


Gammelt arvesølv. I Houstedslægtens eje var fra 1784 et gammelt sølvbæger, fremstillet af fredericiamesteren Jens Nielsen Theilgaard, der tog borgerskab som sølvsmed i fæstningsbyen i 1765 og drev sølvsmedje til 1802.
Bægeret blev bestilt hos sølvsmeden i 1784 af gårdejer Jens Christensen Housted (1755-1804), i anledning af hans bryllup med Karen Jensdatter Fougaard (?-1837). De blev gift i Erritsø kirke den 26/8 1784, Han havde da netop overtaget gården "Housted" efter sin stedfar, Sigvart Hansen. I bægeret var indgraveret brudeparrets initialer samt årstallet.
Ikke så længe efter fødtes parrets første søn, som døbtes Jens Jensen Housted (1784-1873) i Erritsø kirke den 26/9 1784.
i 1814 giftede Jens sig med Mette Nielsdatter Lassen, og de overtog bægeret og fik også deres initialer og bryllupsåret indgraveret, og skikken fortsatte med senere ejere af gården.
Christen Jensen Housted (1824-1912) overtog slægtsgården efter sin far i 1860, og da han i 1862 giftede sig med sin kusine Dorthe Mikkelsen Ussing overtog de bægeret.
De fik i 1863 sønnen Jens Christensen Housted, der blev næste ejer af bægeret,
Jens Christensen Housted overtog Houstedgaard efter sin far i 1891 og fik senere to sønner, Hans Christian Jensen Housted i 1892 og Carl Aage Jensen Housted i 1917. Jens Christensen Housted døde i 1946, og fik aldrig sin indgravering på sølvbægeret.

Senere ejere af bægeret:
Jens Christensen Housted (1863-1946) overtog gården efter sin far i 1891 og overdrog bægeret til sin søn, Hans Christian Jensen Housted (-1979).
Han blev den sidste ejer der boede på slægtsgården.
Han var violinist og bosat i København, og da han ikke længere var i stand til at spille, ernærede han sig som tobakshandler.
Da Hans Christian (1892-1979) blev ældre, overdrog han bægeret til sin lillebror statsrevisor Aage Housted (1917-1992). Dennes ældste søn, bankfuldmægtig og lokalhistoriker Erik Housted, født 1944, overtog bægeret efter sin far. Carl Aage Housted døde i København 1992. Erik Housted donerede i 1914 bægeret til Bymuseet i Fredericia.


HOUSTEDGAARDBÆGERET 2014
  


HOUSTEDGÅRD 1900


HOUSTEDGÅRD 1923 - OLIEMALERI


LUFTFOTO AF HOUSTEDGÅRD 1947


HOUSTEDGÅRD 1955 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 1977 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 1985 - LUFTFOTO


HOUSTEDGÅRD 2004


HOUSTEDGÅRD 2011 SET FRA MARKEN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286