FREDERICIA I ÅRSTAL 3
1950-1999

af Erik F. Rønnebech ©
1950

I dette årti får byen får sin første "skyskraber" på hele 10 etager, tegnet af arkitekt Billund, beliggende på hjørnet af Indre Ringvej og Jernbanegade, nu Birkehaven.

1951

Rundkørselen ved Rosenlund fjernes og Fr. III's plads anlægges.
'Bella Vista' nedrives.

1952

Der indføres badeforbud ved Østerstrand.
Den nybyggede halmcellulosefabrik udleder så meget urenset og ildelugtende spildevand, at Lillebælts vand farves rødbrunt og mængder af halmstumper skylles op på stranden.
Strømbadeanstalten nedenfor kasernen nedrives.
Treldevejens skole tages i brug.
Glassalen opføres ved Købestævnet.

1953

Man starter på at opføre byens første højhus "Birkehaven" ved Jernbanegade.

1954

Skjoldborgvejens skole opføres. Eleverne fra Søndermarkskolen flyttes over i den nye skole. Førstelærer Johs. Jensen fra Søndermarksskolen, bliver skolens første inspektør.
Trinitatis borgerskole på det nordøstlige hjørne af Danmarks- og Kongensgade nedrives for at give plads for nybyggeri.
Den sidste af de gamle rytterstalde fra 1750-52 nedbrydes.
Grundstenen lægges til et nyt teater. Bidrag hertil er indsamlet af fagbevægelsen ved hjælp af et tillægskontingent på 25 øre. Teateret opføres på det gamle teaters grund på hjørnet af Danmarksgade og Prinsessegade.
Byen får fjernvarme, og der opføres et fjernvarmeværk i Danmarksgade.
Det første, meget støjende, MY lokomotiv kommer til byen - En stor sensation.
Moderne vandtårn opføres på Kaltoftevej

1955

Sct. Michaelis kirke brænder 4. juni. Købmand Carl Weimar skænker kirken et klokkespil
Poul Rahbek Hansen starter Rahbekfisk på den gamle færgehavn, da han overtog konkursboet efter Martin Nielsens fiskefiletfabrik.
Skydeselskabet opfører træbygning i Fuglsang som erstatning for den nedbrændte murstensbygning fra 1861.
Der udstedes badeforbud ved Østerstrand på grund af halmcellulosefabrikkens forurening og strømbadeanstalten fjernes.

1956

Den ny kaserne på Treldevej indvies. Den kaldes først Treldevejens kaserne men får sener navnet Ryes kaserne.
Det genrejste Fredericia Teater indvies 15. december.
Sct. Michaelis kirke genåbner 9. december efter branden.

1957

Man starter på at inddæmme en del af møllebugten til den nye Møllebugthavn.

1958

Erritsø Centralskole tages i brug 9. april. Der er 170 elever.
Biler og motorcykler fra byen får nummerplader med bogstaverne YA (tidligere Y for Vejle amt).

1959

Lystbådehavnen flyttes til Sanddal
Mindetavle for lægen H.W. Meyer afsløredes 31. oktober 1959 af ørelæge Buch Sørensen på muren ved Sct. Joseph hospital.

1960

Det nye Fredericia Mejeri ved Vejlevej indvies 5/11

1961

Den gamle vandbeholder fra 1890 på kongens bastion (Basta) bortsprænges 30. august.
Byens sidste gaslygte slukkes 2. november i Vestervoldgade.

Der afholdes Melodi Gran Prix på Teateret.

1962

Skansevejens skole tages i brug.
Kastelshavnen fyldes op og "Syrekajen" opstår.
Martin Hansen bliver borgmester.

1963

Den nye møllebugthavn indvies.
Man starter på opførelsen af Shell raffinaderiet.
Byens sidste hestetrukne mælkevogn indstiller driften.

1964

Restaurant Restaurant Rosenlund ved Fr. III´s plads overtages af Landmandsbanken der omdanner bygningen til bankfilial. Bygningen nedrives og erstattes af nybyggeri ud mod Vesterbrogade. Filialen nedlægges i 2002.
De indføres ensretning i nogle af byens gader.

1965

Byen indvier sit nye rådhus, der er det femte i rækken, opført, hvor før kommandørgården lå. Kommunen forærer i den anledning en grund på 8000 m² bort, som Hannerup Kirke senere opføres på.

1966

Ullerup og Vejlby sognekommuner indlemmes i Fredericia samlingskommune.
Kommunen køber Trelde næs.
Shells olieraffinaderi indvies 19. august.
De sidste husvildebarakker i Oldenborggade fjernes.
Byens første lysregulering tages i brug 5. februar på hjørnet af Vesterbrogade og Indre Ringvej

1967

 

1968

Der indregistreres ikke flere kørertøjer med nummerplade YA.

1969

 

1970

Erritsø og Bredstrup sognekommuner indlemmes i Fredericia købstadskommune og kommunegrænsen kommer i store træk til at følge Rands fjord og Elbodalen.
Lunds Klædefabrik, der lå, hvor mindtpunkts parkeringsplads i dag ligger, brænder ned til grunden og ca. 80 bliver arbejdsløse.
Det sidste damptog forlader Fredericia station 15. maj med kurs mod Herning.
Den nye lillebæltsbro åbner 21. oktober.
Rich. Pedersen bliver borgmester.

1971

Alléskolen opføres.
Mejeriet Vekofa opstår som en sammenslutning af mejerierne i Vejle, Kolding og Fredericia

1972

Pallads teateret ved landsoldaten ophører med at være biograf.
Erritsø Centralskole færdigbygget. Der er 970 elever.

1973

Byen får sin første gågade da Gothersgade lukkes for kørende trafik mellem Danmarksgade og Jyllandsgade. Pingvinspringvandet, skænket af Den danske Bank, indvies. Det var først lavet i keramik, men efter gentagne hærværk, blev pingvinerne støbt i bronze.
Der oprettes et lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn.

1974

Hannerup Kirke opføres for en byggesum på 4,5 mio. kr.

1975

Byen køber den gamle 4-længede slægtsgård Kringsminde i Egeskov af Johs. Kring Sterndorf. Gården indrettes senere til museumsgård.
Bakkeskolen i Erritsø opføres.

1976

Byens nye messehal Dronning Margrethe Hallen indvies 1. september som erstatning for de gamle købestævnebygninger på volden.
Rutebilstationen i Gothersgade nedlægges.

1977

Der etableres et "bynet" der via kabel skal sende radio- og tv-signaler ud til borgerne. Til at nedtage signalerne fra luften, opføres en stor gittermast, der ligner en mindre udgave af Eiffeltårnet på en mark ved Hannerup Brovej.

1978

 

1979

Skoletandplejen flytter fra Sct. Joseph Hospital til Jyllandsgade 20.
Vekofa mejerierne samler al produktion i Fredericia

1980

Hovedbygningen og østfløjen af købestævnebygningerne på Prins Christians bastion udbrænder 25. april.
Vendersgade bliver gågade og opstiller købestævnets løver i gaden, der af de handlende døbes Løvestrøget.
Lyng ny skole opføres.
Reformert skole nedlægges.
Elektrolux koncernen overtager Voss fabrik

1981

 

1982

Jørgen Bent Nielsen kaldet JB bliver borgmester.

1983

 

1984

Resterne af købestævnebygningerne på volden udbrænder 8. november.

1985

De sidste rester efter købestævnet, møbelhallen og glashallen, rives ned.

1986

Hotel Kronprinds Frederik åbner

1987

Ryttergrøftvejens skole etableres på adressen Ryttergrøftvej 46-48. Det er en skole for normaltbegavede børn med adfærdsvanskeligheder. Skolen har plads til 34 elever.

1988

Byen udnævnes til årets by af dagbladet Jyllandsposten.

1989

En nybygget politistation tages i brug og afløser den gamle i det tidligere postkontor i Vendersgade

1990

Hannerup kirke får egen kirkegård.
Fredericia Dagblad fylder 100 år 31. august.
Kongens Jyske Fodregiment nedlægges. Regimentet har, bortset fra årene 1932-39, hvor det lå i Sønderborg, været garnisoneret i byen. Materiel m.m. overføres til Slesvigske Fodregiment i Haderslev. I stedet rykkes Jyske Telegrafregiment hertil fra Århus.
Vekofa skifter navn til Kløver Mælk

1991

En gennemgribende bysanering indledes, bl.a. nedrives Bloch & Andresens monumentale kontorbygning for at give plads for nybyggeri.
Hotel Landsoldaten lukker 31/12 efter 56 års drift.

1992

Sjællandske- og Jydske telegrafregiment sammenlægges og får garnison på Ryes kaserne.
Lokalhistorisk arkiv flytter på Fr. III´s vej.

1993

 

1994

Lyng kirke, tegnet af arkitektparret Exner, indvies.

1995

Bunkermuseet ved Dronningens bastion indvies 4. maj.

1996

Premiere på elektriske tog mellem Fredericia og Odense 8. januar.
Klubfodbolden i Fredericia fylder 100 år.
Stuehuset til fhv. avlsbruger Gades gård i Kongensgade renoveres, og der opføres en ny børneinstitution på grunden bag ved.
Retableringen af Prinsessens bastion, som den så ud i 1849, påbegyndes. Genforeningsmonumentet flyttes til Østervold.

Byen kåres for 2. gang til årets by af Jyllands-Posten.
Akseltorv fylder 100 år.
32.700 biler passerer i døgnet den nye Lillebæltsbro.
Trinitatis kirke genåbner efter 10 mdrs. renovering.
Byen får nyt vandrehjem
Lørdag 24. august truer en storkatastrofe byen, der om morgenen undhylles i gule nitrøse gasser fra Kemira, hvor der er udbrudt brand i et gødningslager. Der slås storalarm, men katastrofen blev dog afværget pga. heldige omstændigheder.

1997

Fredericia havn, danmarks største målt i godsmængde, sætter rekord for 4 år i træk med tæt ved 12 mio. tons.
Halvdelen af voldens elmetræer ramt af elmesyge.
Den historiske gamle færgegård i Snoghøj rives ned. Kommunen giver sin tilladelse uden offentlig debat.
Den kørende post og postbureauvognene, hvori man sorterede posten, forsvinder med storebælts- forbindelsens åbning og dermed titlen postpakmester.
To nyrenoverede kanoner afsløres på prinsesens bastion.
Det planlægges at opføre et fæstningscenter i kastellet.
Handelsskolen fylder 125 år.

1998

Den gamle banegård i Oldenborggade overtaget af investeringsselskab.
Lokalhistorisk arkiv fylder 25 år.
Krudtmagasinet i kastellet genindviet 27. maj.
Tøjhuset indviet som kulturhus 5. juni.
En nystartet forening arbejder på at få Istedløven til byen.
Uffe Steiner Jensen bliver borgmester
Udgåede elmetræer på Vestervold omdannes til mytologiske skulpturer i projekt "Livets Træ".

1999

150 året for det sejerrige udfald fra fæstningen fejres på behørig vis.
To renoverede 12 punds kanoner anbringes på Prinsesens Bastion den 18. maj.
Hotel Snoghøjgård fra 1920 érne nedrives.
Fredericia kommune har nu ca. 48.000 indbyggere.
Kløvermælk opsluges af MD foods.

Forrige side | Næste side
 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286