TREÅRSKRIGENS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til treårskrigen.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

HÆRENS OPBYGNING

Med hærloven af 1842 ophævedes regimentsinddelingen ved fodfolket og de gamle regimentsnavne forsvandt sammen med regimentsfanerne, der afløstes af dannebrog.
Brigaderne blev i stedet inddelt i bataljoner med numre i stedet for navne.


INFANTERIREGIMENTER

Regimentets navnOprettetNavn under treårskrigen/
Kæmpede ved
Tilknyttede lokalforsvars-
bataljoner
Livgarden 30/6 1658Den kgl. livgarde/
Dybbøl, Isted
 
1. Regiment 7/12 1763 1. Linie Infanteri-Bataillon (Ryes korps)/
Bov, Slesvig, Fredericia, Isted
18. 21. 24.
2. Regiment
Slesvigske fodregiment
1/10 177813. Linie Infanteri-Bataillon/
Isted
3. 22.
3. Regiment 30/11 1657 6. Linie Infanteri Bataillon/
Dybbøl, Fredericia (Treldeskansen)
20. 23.
4. Regiment 17/11 1614 5. Linie Infanteri Bataillon/
Dybbøl, Isted
8. 14.
5. Regiment 8/3 174711. Linie Infanteri Bataillon/
Bov, Slesvig, Isted
16. 25.
6. Regiment17/11-161411. Linie Infanteri Regiment/
Dybbøl, Isted
26.
7. Regiment31/10 167912. Lette Infanteri-Bataillon (Fredericias reg.)/
Isted
10. 19.
8. Regiment
Dronningens Livregiment
23/4 16574. Slesvig-Holstenske-Bataillon 
9. Regiment29/4 16572. Linie Infanteri-Bataillon/
Dybbøl, Fredericia, Isted
 
10. Regiment10/4 17039. Linie Infanteri-Bataillon/
Fredericia
27. 28.
Bornholms Værn1613 Bornholms Værn/
Fredericia
 

INFANTERIBATAILLONER

Nr:Oprettet som:Oprettet:Navn under treårskrigen/
Kæmpede ved
33. Linie Infanteri-Bataillon 1/7-18423. Linie Infanteri-Bataillon/
Fredericia, Isted
88. Linie Infanteri-Bataillon 1/7-18428. Linie Infanteri-Bataillon/
Fredericia
1010. Linie Infanteri-Bataillon 1/7-184210. Linie Infanteri-Bataillon
14Lauenburgske Jæger-Bataillon15/9-184814. Linie Infanteri-Bataillon
16Møenske Regiment8/3 174716. Linie Infanteri-Bataillon
18Sjællandske Jægerkorps 1/3 1785 2. jægerkorps/
Oversø, Fredericia
191. bataillon let Infanteri1/1 179019. Linie Infanteri-Bataillon/
Slesvig, Fredericia, Isted
201. Jægerkorps1/7 184220. Linie Infanteri-Bataillon/
Slesvig, Dybbøl, Kolding, Isted
21Slesvigske Jægerkorps21/9 178821. Linie Infanteri-Bataillon
221. Bataillon let Infanteri i Holsten1/1 179022. Linie Infanteri-Bataillon

1867 oprettedes yderligere 6 bataljoner med numrene 23 til 28.


INGENIØRERNE

I 1842 udskiltes 2 kompagnier fra artilleriet og blev selvstændige kompagnier.

  • 1. ingeniørkompagni i København.
  • 2. ingeniørkompagni i Rendsborg.
Et 3. kompagni kaldet pontonnerkompagniet, også i Rendsborg, forblev under artilleriet.
Ved krigsudbrudet 1848 gik stort set hele 2. og 3. kompagni over til oprørerne, så det var 1. kompagni der deltog i udfaldet fra Fredericia.


GADERHUSARERNE

10/2 1762 oprettedes Husarregimentet. I 1842 kaldet Garderhusardivisionen. Kæmpede ved Jagel 1850.


DE JYSKE DRAGONER

  • 3. Dragonregiment oprettet 1/8 1670. I 1842
  • 6. Dragonregiment. Kæmpede ved Århus 1849
  • 5. Dragonregiment oprettet 1/11 1679 som 5. Jydske nationale Rytterregiment. I 1842 kæmpede de som 5. Dragonregiment.
De jydske dragoner har deltaget i alle krige fra 1686.


ARTILLERIET

Var indtil 1764 tilknyttet landets fæstninger. Fra 1764 organiseret som Det kongelige Artillerikorps og opdelt i kompagnier.
I 1803 deltes artillerikorpset i Den Danske Artilleribrigade og Den Holstenske Artilleribrigade. I 1842 skiftede de navn til hhv. 1. artilleriregiment i København med 8 feltbatterier og 2. Artilleriregiment i Holsten med 4 feltbatterier. Sidstnævnte gik i 1848 over til oprørerne. Danskerne supplerede dog under krigen de 4 tabte batterier (9,10,11,og 12. batteri) med nyoprettede. En stor del af artilleriparken (11. og 12. bateri) erobredes ved udfaldet fra Fredericia og var med ved Isted på dansk side.

Afd.Navn under treårskrigenKæmpede
1. Artilleriafdelings 1. batteri1. batteriMysunde
1. Artilleriafdelings 2. batteri2. batteriBov, Nybøl, Kolding
2. Artilleriafdelings 1. batteri5. batteriBov, Vedelspang, Mysunde
2. Artilleriafdelings 2. batteri6. batteriBov, Slesvig, Isted
3. Artilleriafdelings 1. batteri7. batteriIsted
3. Artilleriafdelings 2. batteri8. batteriFrederiksstad
4. Artilleriafdelings 1. batteri11. batteriIsted
4. Artilleriafdelings 2. batteri2. Artillerireg. 2. batteriDeltog på S-H side
4. Artilleriafdelings 3. batteri2. Artillerireg. 1. batteriDeltog på S-H side
5. Artilleriafdelings 1. batteri3. batteriNybøl, Slesvig, Isted, Frederiksstad
5. Artilleriafdelings 2. batteri4. batteriGudsø, Fredericia, Isted
7. Artilleriafdelings 3. batteri12. batteriIsted


7. Regiment

7. Regiment kom 1785 til Fredericia, og hed da Jydske Wedelske Regiment til Fods. Det blev i byen til 1932, hvor det rykkede til Sønderborg. Fra 1939 var det tilbage i byen og blev her til 1/1 1991, hvor det sammenlagdes med Slesvigs Fodregiment og flyttede til Haderslev. Det afløstes af de to sammenlagte telegrafregimenter. Regimentets historie kan ses på en tavle ophængt i Sct. Michaelis kirke.


Efter de slesvigske krige

I 1880 genindføres regimentsinddelingen og i 1951 genoprettes 10 regimenter ud fra den gamle bataljonsinddeling, indført 1842.
De to af regimenterne fik navne. 2. reg. fik navnet Slesvigske fodregiment og 8. reg. Dronningens Livregiment.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286