FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©


Ane Boesen
(1865-1952)

Ane Boesen blev født den 6/9 1865 på Hejse Kro som datter af kromand Iver Rasmussen og hustru Kirstine Andersen, og døbt i Trinitatis kirke 24/10 . Kroen lå dengang i Ullerup sogn sogn. Kroen lå dengang helt ud til Skærbækvej lidt længere inde mod Fredericia.
Hun giftede sig 23 år gammel, den 15/9 1888 i Bredstrup kirke som kroen nu hørte til, med den 43 årige proprietær Peter Seest Boesen i Taarup Østerskov, Taulov sogn. Han blev født 15/1 1845 i Hover sogn som søn af gårdejer Johannes Christian Boesen og hustru Christiane Vilhelmine Seest på gården Petersminde i Hover.
I 1893 flyttede den fhv. gårdejer Peter Seest Boesen og hustru Ane ind i en lav hvidkalket ejendom med rød gavl på det nordøstlige hjørne af Norgesgade og Fynsgade. De lejede sig ind i stueetagen hos ejeren avlsbruger Thomas Jochumsen. (Huset blev nedrevet i sommeren 1981)
På grund af sløje tider havde de solgt gården, og nu ville de i stedet prøve at skabe sig en tilværelse inde i fæstningen. De åbnede et pensionat i huset, der nok især på grund af de store arbejdspladser huset lå tæt ved. Den store banegård med godsekspedition, posthus og telegrafstation samt færgefraten mellem Fredericia og Strib der snart åbnede det 3. færgeleje,
Indtil midten af 30'erne var Norgesgade aflukket med et baneled ind til banegårdsterrænet, hvorigennem der ikke var offentlig adgang. På den anden side af sporene fortsatte gaden fra Oldenborggade til færgelejerne og Sdr. Voldgade. Mod vest kunne man gå ud ad Strandvejen eller op på Søbjerg.
På de mange statsarbejdspladser var flere hundrede mennesker beskæftiget og det var lige udenfor Boesens døre, så de fik hurtigt travlt med at betjene gæster, der især var jernbanefolk og som til tider skulle have madpakker om natten. Efter de første fem år blev huset i 1898 indrettet til restauration, og Peter Seest kunne kalde sig gæstgiver.

18/12 1923 døde deres yngste datter Astrid. Hun var gift med togbetjent E. K. Eriksen og de havde sønnen Knud.

12/1 1925
"Torsdag den 15. januar kan restauratør P. S. Boesen, hjørnet af Norgesgade og Fynsgade Fredericia fejre sin 80 års fødselsdag, idet han er født den 15. januar 1845 på den gamle hovedgård "Petersholm" ved Vejle og er søn af daværende ejer proprietær Boesen og hustru. Slægten Boesen nedstammer fra en i sin tid kendt og højagtet præsteslægt.
Den gang var det almindeligt at drengebørn af velstillede forældre blev sendt på en bedre skole for de dér kunne erholde det størst mulige pensum af kundskaber.
I så henseende stod Hernhutternes skole i Christiansfeld i høj og velfortjent ry, og var derfor meget søgt. Peter Seest Boesen blev da som ganske ung dreng optaget på denne skole og gik her i skole, til han nåede konfirmationsalderen. Den begavede unge dreng var i besiddelse af gode evner, så han blev særdeles dygtig, ikke blot til almindelige skolefag, men også i sprog. Han blev perfekt i engelsk og tysk, hvilke to sprog han mestrede til fuldkommenhed.
Det viste sig, at den unge mand valgte, lig sin Fader, at blive landmand, og efter at have fået uddannelse som landvæsenselev, købte faderen i 1873 en gård til ham i Tårup Østerskov, Taulov sogn. Her boede han i en årrække, og her vandt han sig mange venner ved sin dannede, men samtidig bramfrie færd. I nogle år ejede han også Lille Kærsgaard i Bredstrup sogn. Omkring året 1892 viste det sig, at Boesen med fordel kunne afhænde sin gård, hvorfor han da solgte denne og flyttede til Fredericia. Kort efter startede han en restaurant, hvilken de har drevet i denne lange årrække og hele tiden på samme plads.
Fru Ane Boesen er en datter af den i sin tid i vide kredse kendte gamle, gemytlige krovært, Iver Rasmussen i "Hejse Kro". Hun har, lig sine 2 søskende, arvet sin fars livlige væsen og sprudlende lune. Fru Boesen er en særdeles dygtig og proper husmoder. Ved siden af restauranten havde de i en lang årrække et pensionat, som på grund af den gode behandling var meget søgt. Også her har familien Boesen ved deres hæderlige og brave færd erhvervet sig mange venner. Medens fru Boesen er solstrålen i hjemmet, optræder Peter Seest Boesen altid som den rolige, noble og dannede mand, agtet og afholdt af alle med hvem han kommer i berøring.
Ægteparret Boesen har i deres ægteskab haft to døtre, begge gift med togbetjente og bosiddende her i Fredericia. Den yngste er for et år siden afgået ved døden.
På torsdag vil de mange venner fra fjern og nær sende en venlig tanke og hilsen til det noble, flinke og afholdte fødselsdagsbarn og ønske ham en lys, lykkelig og velsignet livsaften. Hermed min bedste lykønskning.
M."

29/4 1926 døde Peter Seest Boesen 81 år gammel, og begravedes den 6/5 på Trinitatis kirkegård, og Anne drev herefter værtshuset videre selv. Peters titel var da restauratør.

I omkring et halvt århundrede skete der ikke større forandringer i værtshuset, med møbler af ubestemmelige årgange, dog - elektrisk lys blev indlagt, og med årene fik en grammofon med håndsving og en tyk stak plader en plads i lokalet.
Apropos grammofonen, byens første, en forbedret udgave af fonografen, holdt sit indtog i september 1903 hos værtshusholder Schenstrøm i Gl. Axelhus på torvet. Senere Torvecafeen, hvor gæsterne gratis blev underholdt med koncert og sang. Schenstrøm var som bekendt far til Carl Schenstrøm, der debuterede på Nørrebro teater i 1904, og han blev jo ikke alene kendt, men også berømt som "Fyrtårnet".
Et andet optrædende medlem af familien var restauratørens bror, den omrejsende trommekonge Schenstrøm hvis glansnummer var "Stormen på Port Arthur", hvor han buldrede løs på 14 trommer på én gang. (Stormen på Sebastopol).
Men tilbage til fru Boesen, hvor væggenes ølskilte i 1920'erne og først i 30'erne blev blandet med malerier.
Det var mindre lærreder og med lokale motiver, som ikke alle eksisterer mere, og som var udført af "Peder Maler" der praktiserede filosofien "kunst for varer", hvorfor der også fandtes en del af hans store produktion hos bl.a. værtsparret Valdemar og Agnes Petersen i resturationen "Fremad", Den Folkelige Forsamlingsbygning, der for længst er nedrevet for at give plads for Dannevirkes bygning ved Landsoldatpladsen.
Peter Maler hvis navn var Vilhelm Harald Pedersen, skildret i Erik Berthelsens Fredericiaroman:" Folk på en fabrik", blev født i København 2. februar 1875, og opholdt sig i adskillelige, af de sidste år af hans liv i Fredericia, hvor den lille, duknakkede skikkelse med det rødlige, filtrede skæg og den store hat, var kendt i gadebilledet som en af byens originaler, og i en påklædning, der i det pæne borgerskabs øjne var alt andet end sirlig.
16/9 1933 blev Peder Maler fundet død af en blodstyrtning i sit logi på hotel Fredericia.
Blandt malerier og ølskilte var ophængt et stort billede af fru Boesens far, kromanden i Hejse, som spillemand, for som sådan havde han også virket, og det fortalte hun gerne om.
Iver Rasmussen blev som 23-årig gift i 1853, og ved svigerfaderens hjælp, købte han kroen, hvor han var vært i 53 år, fra 1853 til 1906.
Sine sidste år opholdt han sig hos datteren og svigersønnen og bevarede langt op i årene det gemytlige lune og gode humør, der havde gjort ham så afholdt som krovært.
Anne Boesens restauration i Fynsgade havde ofte mange gæster. De fleste var faste stamkunder, og forlydender ville vide, at forretningen havde det største salg af brændevin i Vejle amt, ja større end noget værtshus uden for København, og at hun derfor af "De Danske Spritfabrikker" var blevet belønnet med 500 kr. og en medalje.
Rygtet om en sådan erkendelighed fra Aalborg har hun dog selv aflivet, men salget var stort. især på grund af hendes berømte store kaffe- og tepuncher, der i 1930'erne kostede 42 øre. Det lyder sikkert billigere end det var.
Men trods den store omsætning af det stærke, som ikke var så stærk i kaffe eller te, hørte stedet til de rolige, og hun brød sig ikke om, at nogen af gæsterne fik for meget at drikke, og var det ved at ske, fik hun dem lirket ud ad døren med formaninger om, at gå den lige vej hjem.
Fru Boesen, eller mutter Boesen, som hun hed blandt kunder og stamgæster, drev sin forretning som faderen i sin kro og ligesom han, der var afholdsmand, forstod hun at holde orden i sit værtshus.
Kaffemaskine og andre moderniteter var ikke rykket ind i hendes køkken. Her fandtes store blå kander, der jævnligt skulle fyldes og noget spisested var det heller ikke, selv om der dog, i en nødsituation, kunne serveres ostemadder.
Og set med nutidens øjne var restaurationens toiletforhold, som andre steder, nok lidt primitive. Det hændte vel også, at en enkelt gæst kom for sent fra bordet og ikke nåede længere end i smøgen, men mutter Boesen blev jo ikke, som hendes kollega i Kirkestræde, i "Palmehaven", plaget af kredslægens naboskab.
Da Lillebæltsbroen blev indviet i maj 1935, ophørte mange aktiviteter ved bane og havn. Færgefarten blev nedlagt og posthuset flyttede, og det store område, der før var ligvligt døgnet rundt, blev stille og øde, men forretningen bevarede stadig mange kunder. Af og til legede hun dog med tanken om at bygge på hjørnet af Sofie Amalievej, der lå omtrent overfor den nuværende Indre Ringvej ved Vesterbrogade, så restaurationen atter kom i nærheden af alt det, der var flyttet uden for byen.
I september 1948 blev der festet i Håndværkerforeningen med familie og venner. Anledningen var hendes 50 år som restauratør, et sjældent jubilæum, og den afholdte, hyggelige og mere end 80 årige værtinde var da stadig aktiv i sit værtshus hver dag.

Mutter Boesen var kendt for sin gode suppe som hun serverede om morgenen når byens andre værtshuse lukkede, så det lød tit blandt natteravnene: "Vi skal lige omkring mutter Boesen og have en omgang suppe inden vi går hjem.
Restauratrice Mutter Boesen, fru Ane Boesen, døde 15. februar 1952 i en alder af 86 år og begravedes ved siden af sin mand på Trinitatis kirkegård.
Dødsannoncen indrykkedes af datteren Wilhelmine, kaldet Minna, gift Sinding. Den yngste af de to døtre hed Astrid. Minna var kontorist på Block & Andresen medens Astrid hjalp i restauranten,

Mutter Boesen, fru Ane Boesen, døde 15/2 1952 i en alder af 86 år og begravedes på Sct. Michaelis kirkegård 19/2.
Sct. Michaelis kirkebog 15/2 1952, døde af kvindekøn. Ane Boesen født Iversen. Restauratrice, Fynsgade 1, Fredericia. Født i Hejse, Ullerup sogn, Vejle amt, 6/9 1865.
Datter af kromand Iver Rasmussen og hustru Kirstine født Andersen.
Enke efter restauratør Peter Seest Boesen, der døde den 29. april 1926.
Sidste fælles bopæl, ovennævnte. Begravet på Sct. Trinitatis kirkegård 19/2. Datteren Astrid døde 18/12 1923. Hun var gift med togbetjent Erik Kjersgaard Eriksen og boede i villa Erna på Vesterdalsvej, og de havede sønnen Knud. Hun begravedes på Trinitatis kirkegård.


Folketællingen i Fredericia by 1901, Fynsgade 1, Ejer: * Avlsbruger Th. Jochumsen
NavnFødt d.FødestedCivilstand~ årTrosamf.TilflyttetårTilflyttetfraStilling i familienErhverv mm.
Peter Seest Boesen15.1.1845Hover Sogngift1888folkek.1892Bredstruphusfadergæstgiver
Ane Boesen6.9.1865Ullerup Sogngift1888folkek.1892Bredstruphusmoder 
Vilhelmine Kirstine Boesen3.3.1890Bredstrup Sognugift  folkek.1899Bredstrupderes datter 
Astrid Boesen14.9.1892Bredstrup Sognugift  folkek.1895Koldingderes datter 


Folketællingen i Fredericia by 1901, Fynsgade 1, Ejer: * Avlsbruger Th. Jochumsen
NavnFødt d.FødestedCivilstand~ årTrosamf.TilflyttetårTilflyttetfraStilling i familienErhverv mm.
Peter Seest Boesen15.1.1845Hover Sogngift1888folkek.1892Bredstruphusfadergæstgiver
Ane Boesen6.9.1865Ullerup Sogngift1888folkek.1892Bredstruphusmoder 
Vilhelmine Kirstine Boesen3.3.1890Bredstrup Sognugift  folkek.1899Bredstrupderes datter 
Astrid Boesen14.9.1892Bredstrup Sognugift  folkek.1895Koldingderes datter 


PETER BOESENS GÆSTGIVERI CA. 1930

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286