FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech


Ingeborg Næstved

Ingeborg Næstved

(1887-1979)

Ingeborg Næstved er født på Frederiksberg 25. maj 1887. Fik meningitis som 10 årig og mistede derved hørelsen, hvilket bragte hende til Fredericia, hvor hun i første omgang tilbragte 1 år på forskolen for døve. Hun kom derefter 4 år på døveskole i Nyborg. Herefter fik hun en kontoruddannelse i København. Da hun først blev døv som 10 årig kunne hun tale og også huske sange og lyde. I 1920 kom hun til Fredericia for 2. gang, idet hun blev ansat som kontorassistent på døvstummeinstituttet, hvor hun var ansat frem til 1945.
Hun startede tidligt sit forfatterskab, og skrev både poesi og prosa. Det er dog mest hendes digte han er kendt for.
Hun startede som 16 årig med at skrive til døvebladet "Effata". Hun skrev også lejlighedssange og digte. Hun gik under kælenavnet "Næs". Nogle år supplerede hun indtægten ved at skrive festsange for folk, og annoncerede efter kunder i Fredericia Dagblad. I mange år skrev hun digte som blev trykt i dagbladet.
J. M. Steinway samlede i 1988 omkring 350 af disse digte og en samling, hvoraf en del blev udgivet i bogform. Da Steinway døde fik man ikke udgivet de sidste af digtene men i 2006 udgav Lokalhistorisk Arkiv resten af digtene. I 1920 skrev hun en sang som blev folkeeje, nemlig sangen "Giv mig en blomst mens jeg lever". Sangen blev sat i musik af P. Hartelius.
Et andet kendt digt er hendes hyldest til Fredericia kaldet Min by og min egn.
Ret tidlig lod Ingeborg Næstved sig pensionere og rejste tilbage til København, men vendte tilbage til Fredericia, hvor hun fik en lille hyggelig lejlighed. Da alderen begyndte at kunne mærkes, tog hun ophold på Hanneruphus.
17/4 1979 udbrød der brand i et tv-apparat på Hanneruphus og beboerne måtte evakueres. Heriblandt den da 91 årige Ingeborg Næstved der blev indlagt på Fredericia sygehus til observation for røgforgiftning, men blev udskrevet igen dagen efter.
Ingeborg Næstved døde 12/12 1979 på plejehjemmet Hanneruphus 92 år gammel. Hun havde i de senere år været sengeliggende, og kunne ikke længere se til at læse bøger. Hun var dog åndsfrisk og skrev digte til det sidste.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286