FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

EFTERKOMMERE AF CANCELLIRÅD OG FORSTANDER GEORG JULIUS JOHNSON LIEBE
(1789-1866)

v. Erik F. Rønnebech 2016

Georg Julius Johnson Liebe [12]er født 7. september 1789 i Christiania (Oslo) og døbt 16.september i domkirken. Han er søn af glasmester Abraham Liebe og hustru Serina Franck. Han begynte som elev ved Christiania Katedralskole i januar 1800 og sluttede i juni 1803.

Notater: Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Olsgaden (Sankt Ols Gade), No 222 B, 1ste Familie, 342, FT-1834, C7570
Georg Julius Liebe 45 Gift Cancellieraad og Forstander for Duebrødre Hospital i Roskilde. Flytter i 1864 til Bredgade 30 i Kbh.
Caroline Liebe 44 Gift hans Kone
Ida Liebe 17 Ugift Deres Børn
Carl 14 Ugift Deres Børn
Emilie 12 Ugift Deres Børn
Rudolph 7 Ugift Deres Børn
Theodor 6 Ugift Deres Børn f. 20/7 1828 i Roskilde domsogn (døbt 13/9 1828 - Peter BaltazarTheodor Liebe)
August 1 Ugift Deres Børn

Prokurator, senere forstander for Duebrødre kloster i Roskilde, Universitetsforvalter, justitsråd Georg Julius Johnsen Liebe (1789-1866) gift med Caroline Frederikke Munck (1790-1866).

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Cancellieraad og Forstander for Duebrødre Hospital i Roskilde.

Georg blev gift med Caroline Frederikke Munck [13] [MRIN: 5]. Caroline er født i 1790 og døde i 1866 i en alder af 76 år. Deres børn: Theodor Baltasar Peter og Carl Christian Vilhelm.

Theodor Baltasar Peter Liebe [9] blev født den 20 Jul. 1828 i Roskilde domsogn og blev døbt den 13 Sep. 1828 i Roskilde domkirke.

Notater: Fødte mandkøn Roskilde domsogn 1828:
Peter Baltazar Julius Liebe.
Forældre:
Hospitalsforstander Georg Julius Liebe og hustru Caroline Frederikke Munch.

Onsild, Mariager Købstad, Mariager Købstad, Torvet matr.nr. 27, 27 - F3, FT-1860, D6704
Theodor Balthaser Peter Liebe 32 Ugift Praktiserende Læge, født i Roskilde f. 1828
Kirstine Christensen 24 Ugift Tjenestepige Visborg Sogn, Aalborg Amt

Onsild, Mariager Købstad, Fuglsangsgade, Matr.nr. 53, 1 - 1 Fm, FT-1880, C6271
Peter Balthasar Theodor Liebe 57 Gift Husfader, Distriklæge, R. af D Roskilde
Anna Fauerschou 36 Gift Husmoder Aarhus
Anna Liebe 8 Ugift Datter Mariager
Christiane Marie Rasmussen 26 Ugift Tjenestepige Randers
Kathrine Marie Mikkelsen 23 Ugift Tjenestepige Silkeborg

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Distriktslæge.

• Han boede Torvet og Fuglsanggade i Mariager.

Theodor blev gift med Anne Fauerschou [10] [MRIN: 3]. Anne er født i Århus. Deres børn: Jørgen Georg Julius og Anna.

Jørgen Georg Julius Liebe [1] blev født den 22 Nov. 1866 i Mariager, blev døbt den 27 Apr. 1867 i Mariager kirke, døde den 19 Nov. 1953 i Fredericia, Gothersgade 42 i en alder af 86 år, og blev begravet i 1954 i København, Vestre Kirkegård.

Notater: Mariager kirkebog, fødte mandkøn 1866:
Faddere ved barnedåb:
Proprietær A. Fauerschou, Århus
Etatsråd Julius Liebe, København
Høiesteretadvokat Carl Liebe, København
Frøken C. Fauerschou, Århus
Barnets moder

Sct. Michaelis kirkebog 19/11 1953, døde mandkøn:

Fhv. kredslæge, Gothersgade 42 Fredericia, født i Mariager, Randers amt 22. november 1866, søn af distriktslæge Theodor Liebe og Anna Faurschou, fraskilt ægtefælle Agnes Loehr død 1937. her. Sidste fælles bopæl: Fynsgade 12. 86 år.
Ingen jordpåkastelse.
Ligbrænding i Kolding 23. november 1953, urnen anbragt i Columbarium i Kolding, 23/11 1953.
Urnen 8/3 1954 anbragt i gravsted på Vestre Kirkegård, København.

I 1945 havde han solgt sin praksis til læge Viggo Gram og var flyttet ind i ejendommen Gothersgade 42 med sin husbestyrerinde frk. Slyngborg.


Realskolebestyrer og folketingsmand Marius Buhls erindringer:
Marius Buhl (1890-1975) havde altid drømt om at blive lærer, men det kunne der ikke blive tale om, mente hans forældre. Hans fremtid skulle være i landbruget, sådan som det havde været en selvfølge i den familie siden tidernes morgen . De kunne til nød gå med til, at han blev mejerist. Det havde dog noget med landbrug at gøre. Altså begyndte Marius som mejeristelev på mejeriet Lillebælt i Taulov. Efter et årstid her havde Marius fået en ny plads på et mejeri på Grindsted-egnen, men dagen før han skulle af sted måtte han gå til sengs med opsvulmede, stærkt smertende fødder. Som det var skik og brug blev der sendt bud efter den "kloge kone" Gine på Muldholmen. Hun var ikke sen til at stille diagnosen: "det var en sene, der var sprunget over". De betændte fødder blev hårdhændet gnedet ind i svinefedt, dog uden den ønskede virkning. Næste dag insisterede Marius Buhl på at blive transporteret til doktor Liebe i Fredericia. Han ordinerede hvile og varme omslag til de betændte fødder, og nogen tid efter stillede Marius i dr. Liebes konsultation for at få de nu helbredte fødder synet. "Måske er det ikke så godt, at jeg fortsætter som mejerist. Måske kommer betændelsen tilbage", sagde Marius. Dr. Liebe fornemmede, at bemærkningen var et nødsignal, og han spurgte: "Er der da noget, du hellere vil være, dreng?" "Ja, jeg ville da så urimelig gerne være lærer", svarede Marius. Nogle dage senere kom der bud fra dr. Liebe til Marius' forældre. Han skrev, at det nok ikke var så godt, at Marius blev mejerist i betragtning af de fødder. Det ville være bedre for ham at få lov at læse til lærer. Ja, når "æ dowter sjæl haaed saaed et" så var det noget andet, og Marius fik så lov at læse til lærer. Han dimitterede fra Haslev Seminarium i 1912.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Kredslæge i Fredericia.

Jørgen blev gift med Agnes Thora Loehr [2] [MRIN: 1], datter af Carl Wilhelm Loehr [20] og Petrine Marie Voight [21], den 22 Aug. 1896 i Fredericia, Michaelis kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse. Agnes blev født den 12 Sep. 1872 i Fredericia, Michaelis sogn, blev døbt i Fredericia, Sct. Michaelis kirke, og døde i 1937 i en alder af 65 år. Deres børn: Poul, Ellen Gudrun og Gudrun.

Poul Liebe [5] blev født den 10 Sep. 1897 i Fredericia, Gothersgade 14, 2. og blev døbt i Fredericia, Sct. Michaelis kirke.

Ellen Gudrun Liebe [6] blev født den 2 Aug. 1899 i Fredericia, Gothersgade 14, 2., blev døbt i Fredericia. Sct. Michaelis kirke, døde den 18 Apr. 1900 i Fredericia, Gothersgade 14, 2., og blev begravet i Fredericia, Sct. Michaelis kirke.

Gudrun Liebe [7] blev født i 1902.

Anna Liebe [28] blev født den 23 Apr. 1871 i Mariager, blev døbt den 15 Aug. 1873 i Mariager kirke, og døde den 19 Maj 1953 i Damgaard i en alder af 82 år.

Notater: Højesteretsadvokat Liebe fra København stod fadder ved hendes dåb

København, København (Staden), Absalonsgade (Ulige numre), Kjøbenhavn Udenbys Vester Kvarter, Absalonsgade 3,matr.193 Stue,3.Sal og Kvist, 3, FT-1885, D4455
Marie Caroline Kruse 42 Ugift Husmoder Skolebestyrerinde Flensborg
Adelaide Nicoline Dorothea Kruse 32 Ugift Flensborg
Charlotte Marie Købke 23 Ugift Elev Nykjøbing p S
Margrete Strøbeck 18 Ugift Elev Korsør
Lydia Haraldine Petersen 15 Ugift Elev Korsør
Caroline Amalie Petersen 15 Ugift Elev Øfsabyborg pr Ystad,Sverrig
Anna Liebe 13 Ugift Elev Mariager
Emily Henriette Lose 13 Ugift Elev Christianstad,St.Croix
Astrid Margrete Petersen 14 Ugift Elev Barfredshøj ved Roskilde
Karen Kirstine Larsen 32 Ugift Kokkepige Alsønderup,Frederiksborg Amt
Amalie Karoline Sofie Maj?? 26 Ugift Stupige Greis ved Vejle
Therese Hansine Christine Rasmussen 27 Ugift Stupige Silkeborg


Da Charlotte de Thygeson døde i 1934, solgte hendes broder, kontorchef Einar Cordt Trap, København, Damgård med tilhørende jord syd for Kolding Landevej samt Vintmøllegården, ialt ca. 150 tdl. til frk. Anna Liebe, København. Hun var en søster til den kendte doktor Liebe i Fredericia, og kørte, som ham, rundt i en stor åben cabriolet.
Hun ombyggede huset i 1936, hvorved en del bygningsdetaljer desværre gik tabt. "Jeg er selv så umusikalsk at jeg ikke kan høre forskel på "Dengang jeg drog af sted" og en kirkeklokke", skulle hun engang have sagt til en tilkaldt klaverstemmer. Hvert år inviterede hun børnene fra Erritsø søndagsskole på besøg. Der blev leget sanglege på engen ud mod vandet og hun trakterede dem med is.
Frk. Liebe havde en forkærlighed for "sære" damer og frk. Rosenberg, som boede i et hus ved stranden nedenfor Damgaard var en af dem. Frk. Rosenberg var spillelærerinde.
Frk. Liebe døde 19/5 1953.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev konfirmeret 23 Apr. 1871 i Mariager kirke.

Carl Christian Vilhelm Liebe [14] blev født den 30 Nov. 1820 i Roskilde, døde den 24 Aug. 1900 i Frederiksdal i en alder af 79 år, og blev begravet i Roskilde.

Notater: Carl Christian Vilhelm Liebe, 30.11.1820-24.8.1900, sagfører, politiker. Født i Roskilde, død i Frederiksdal, begravet i Roskilde. L. blev student 1837 fra Roskilde og cand.jur. 1841 hvorefter han 1843-48 var fuldmægtig hos kammeradvokat Poul Sporon og samtidig virkede som manuduktør. Han tog livligt del i debatterne i Studenterforeningen og var en tid ledende senior. Efter en rejse 1849-50 til England og Frankrig blev han 1851 højesteretsadvokat og vandt snart ry som en fremragende procedør. Som taler var han klar og elegant, og ved siden af G. E. Brock var han i mange år førstemand i højesteretsskranken. Efter at han 1855 havde været defensor for fire af ministeriet Ørsteds medlemmer under rigsretssagen og 1861 havde vundet den Thorsenske arvesag var hans position som landets mest ansete sagfører grundfæstet. Han fik kongehuset, aristokratiet og adskillige store handelshuse som klientel og fik overdraget betydningsfulde offentlige hverv således da han repræsenterede Danmark ved forhandlingen om mellemværender i anledning af tyske skibes opbringelse under krigen 1864. Han sad i proces- og kirkekommissionen og var medlem af direktionen for Det kgl. vajsenshus og medstifter af kysthospitalet på Refsnæs. 1890 præsiderede han ved det nordiske juristmøde. - L.s glimrende advokatoriske succes lagde i sig selv fuldt beslag på hans tid og kræfter. Allerede tidligt var der dog bud efter ham fra politisk side. Han tilhørte de nationalliberale, men nærede ingen tilbøjelighed for aktiv deltagelse i statsstyreisen. 1857 afslog han kongens tilbud om indenrigsministerposten, og 1865 sagde han nej da grev C. E. Frijs opfordrede ham til at overtage justitsministeriet; i øvrigt blev hans navn nævnt næsten ved alle periodens ministerskifter. 1861-66 repræsenterede han Roskildekredsen i folketinget og var 1866-95 kongevalgt medlem af landstinget, dets formand 1869-94.
De 25 år L. sad som formand spændte over hele den politiske kamptid, fra det forenede venstres dannelse til det Bojsenske forlig. Mens bølgerne til tider gik højt i folketinget skabte L. ved sin personligheds autoritet og sin sikre formalisme af landstinget en gærdet have hvor brydningerne vel mærkedes, men aldrig fik lov at forstyrre det ideal af fornem ro som var hans. Alle L.s egenskaber midtsamledes i hans formandsgerning: hans klare tanke, hans stærke vilje, hans dybt bundfældede kultur, hans veltalenhed. Hans sympatier var naturligt nok mere på de gamle nationalliberales end på Estrups side, men han var aldrig frondør, og så lidt som han var blevet leder inden for nationalliberalismen kom han til at dele skæbne med dens slagne som A. F. Krieger og C. S. Klein. - Gehejmekonferensråd 1895.
Familie
Forældre: prokurator, senere forstander for Duebrødre kloster, universitetsforvalter, justitsråd Georg Julius Johnsen Liebe (1789-1866) og Caroline Frederikke Munck (1790-1866). Gift 23.12.1851 i Kbh. (Holmens) med Ann Sophie Pedersen, født 18.3.1827 i Kbh. (Trin.), død 17.7.1911 i Frederiksdal, d. af ministerresident i De forenede Stater, konferensråd Peder P. (1774-1851) og Anna C. L. Smith (1791-1878).-Far til Otto L.
Udnævnelser
R. 1857. DM. 1865. K.2 1875. K.1 1884. S. K. 1892.
Ikonografi
Buste af E. H. Bentzen, 1874, marmor 1896 (folketinget). Træsnit af G. Pauli, 1876. Tre træsnit 1882 efter samme foto. Mal. af C. Bloch, 1886, kopi (folketinget). Afbildet på karikaturtegn. 1887-90 (Fr.borg). Litografi af I. W. Tegner, 1889. Afbildet på karikatur 1894 (Fr.borg). Foto.

Boede fra 1864 i palæet Bredgade 30 i København.

København, København (Staden), Bredgade (Lige numre), No. 30, Matrikel No. 172, Forhuset, 2. Sal, 4, FT-1885, C8087
Carl Christian Vilhelm Liebe 64 Gift Husfader Høiesteretsadvokat Roskilde
Anna Sophy Liebe f. Pedersen 57 Gift Husmoder Kjøbenhavn
Mimi Marie Liebe 27 Ugift Barn Kjøbenhavn
Carl Julius Otto Liebe 24 Ugift Barn Cand. juris Kjøbenhavn
Jørgen Georg Julius Liebe 18 Ugift Pensionair Søn af Læge Mariager
Sidse Marie Hansen 60 Ugift Tjenestetyende Holbæk
Ane Marie Hansen 18 Ugift Tjenestetyende Særløse, Kjøbenhavns Amt
Anne Oline Hansen 20 Ugift Tjenestetyende Kjøge
Jørgen Larsen 20 Ugift Tjenestetyende Hasle, Sorø Amt
Hans Peter Jørgensen 35 Ugift Tjenestetyende

Carl blev gift med Anna Sophia Pedersen [16] [MRIN: 6], datter af Peder Pedersen [18] og Anna C. L. Smith [19], den 23 Dec. 1851 i København, Holmens kirke. Anna er født den 18 Mar. 1827 i København, Trinitatis sogn og døde den 17 Jul. 1911 i Frederiksdal i en alder af 84 år. Deres søn: Carl Julius Otto.

Ægteskabsnotater: Viet 1851 i Holmens kirke 23/12
Carl Christian Wilhelm Liebe, 31 år
Ungkarl, højesteretsadvokat
På Bedstrupgard
Frøken Anna Sophie Pedersen, 24½ år
Kronprinsessegade 392
Forlovere:
G. J. Liebe, Kancelliråd, forstander for Duebrødre Hospital i Roskillde,
brudgommens fader

G. Pedersen, Grosserer
Wilders Plads på Chon
brudens fader

Carl Julius Otto Liebe [15] blev født den 24 Maj 1860 i København, Garnisons sogn, blev døbt den 14 Jun. 1860 i Garnisonskirken, døde den 21 Mar. 1929 i København, Bredgade 30 i en alder af 68 år, og blev begravet den 27 Mar. 1929 i Garnisonskirkegården.

Notater: Carl Julius Otto Liebe, 24.5.1860-21.3.1929, statsminister, højesteretssagfører. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). Efter studentereksamen fra Metropolitanskolen 1877 studerede L. en tid italiensk og kunsthistorie og var 1878-79 i Rom hvor han yndede at læse Cicero på originalsproget, siddende på en ruin på Forum Romanum. Efter sin hjemkomst kastede han sig over juraen, blev cand.jur. 1882, overretssagfører 1885 og højesteretssagfører 1889. Han videreførte faderens ansete sagførerforretning med stor personlig indsats. Hurtig i tanke udfoldede han, koncist og kortfattet, men uden særlig varme en blændende talekunst og blev kendt landet over som procedør i retssager der i særlig grad interesserede offentligheden. 1916 var han forsvarer for pastor N. P. Arboe Rasmussen og 1919 anklager i sagen mod grosserer A. Peschcke Køedt. Som formand for Den danske sagførerforening 1910-19 og Sagførerrådet 1919-27 var han ledende i sin stand. I erhvervslivet var han engageret som medlem af Privatbankens bankråd fra 1900 og som bestyrelsesmedlem i Gyldendalske Boghandel og Det danske Kulkompagni. Modsat faderen deltog han kun en kort periode i politik. 7.3.1920 henvendte senere general Erik With sig til ham for at få ham til at overtage ledelsen af et forretningsministerium når regeringen C. Th. Zahle var fjernet. With repræsenterede en kreds af stærkt nationalt engagerede mænd (Withkredsen) der i harme over regeringens grænsepolitik ville have Flensborg med til Danmark uanset udfaldet af afstemningen i Mellemslesvig. L. svarede With imødekommende under forudsætning af at han godkendtes af Christian X og partierne venstre og konservative. Da denne forudsætning var opfyldt erklærede L. sig 9.3. rede til i givet fald at danne forretningsministerium der skulle opløse folketinget og udskrive valg. L. tænkte sig antagelig at kunne træde til efter en mistillidsdagsorden til regeringen Zahle i landstinget, hvor venstre og konservative havde flertal, altså en "landstingsparlamentarisme" lig højres politik forud for systemskiftet 1901. Om sine bevæggrunde til at acceptere Withkredsens opfordring skrev L. i sin til Rigsarkivet afleverede beretning: "Det var ikke udelukkende hensynet til den slesvigske sag der var afgørende for mig, det var lige så meget min dagligt voksende væmmelse ved det Zahleske - eller rettere Rodeske - regimente, dets undertrykkelse af initiativ og arbejdslyst inden for erhvervslivet samt dets logren for arbejderstandens uheldigste elementer igennem den kritikløse uddelelse af arbejdsløshedsunderstøttelse".
Den betydelige tyske overvægt ved afstemningen i Flensborg 14.3. kølnede yderligere hans interesse for den slesvigske sag, men han vedstod sit tilsagn om at danne ministerium, selv om situationen var anderledes end han havde ønsket da han 29.3. kaldtes til Christian X der havde afskediget ministeriet Zahle uden forudgående vedtagelse af mistillid til det i rigsdagen. Under det pres der lagdes på Christian X fra socialdemokratiet og fagforbundene med trussel om generalstrejke rådede L. modsat kabinetssekretær A. Krieger kongen til at stå fast og færdigdannede i de næste par dage sit ministerium. Selv overtog han justitsministeriet. Efter henvendelse fra Kbh.s borgerrepræsentation 3.4. sammenkaldte Christian X imidlertid de politiske partiers ledere der nægtede at forhandle med L. og krævede et upolitisk forretningsministerium under overformynder M. P. Friis. Tidligt på morgenen 4.4. afskedigede kongen da ministeriet L. Efter dette intermezzo i politik helligede L. sig atter sin sagførerforretning. Han førte 1923 forsvaret for direktør H. P. Prior i Landmandsbanksagen og vandt 1926 bøndernes sag mod Dansk arbejdsmandsforbunds blokade i Kolindsund. Han var medlem af direktionen for Vejlefjord sanatorium og medlem af bestyrelsen for Lægeforeningens boliger, Røde kors og Juel-Rysensteenernes mindestiftelse og varetog som sin far de juridiske opgaver for kongefamilien.
Familie
Forældre: højesteretsadvokat C.L. (1820-1900) og Ann Sophie Pedersen (1827-1911). Gift 21.4.1894 i Valby (Jesusk.) med Johanne Louise Heide, født 17.2.1862 i Haderslev, død 9.9.1934 i Hørsholm, d. af herredsfoged i Tyrstrup hrd., senere politimester i Odense Peter Alexander Cecilius H. (1822-66) og Emilie Magdalene With (1836-92).
Udnævnelser
R. 1900. DM. 1906. K.2 1917. KJ 1920. S. K. 1927.
Ikonografi
Afbildet s.m. sine søskende på mal. af H. Olrik udst. 1864. Pastel af V. Jensen Egeberg ca. 1885. Afbildet på mal. af civillovskommissionen af S. Wandel, 1913 (Fr.borg). Tegn. af Alfred Schmidt, 1920 (sst.), af H. Jensenius 1921 og 1923 (sst.) og af Carl Jensen udst. 1928. Sorttryk af H. Bendix. Foto.

Carl blev gift med Johanne Lovise Heide [17] [MRIN: 7].

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286