FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Lennart Torstensson

Lennart Torstensson

(1603-1651)

Svensk feltherre, rigsråd og feltmarskal 1641. Generalguvernør i Västergötland, Dal, Värmland og Halland. Greve 1647
Opbyggede Gustaf 2. Adolfs moderne artilleri. Udnævntes til general ved artilleriet efter slaget ved Nürnberg i august 1632.
Han havde andel i sejrene ved Breitenfeld og Lech. I 1641 blev han øverste chef for den svenske hær i Tyskland og førte sejrrige felttog der, bl.a. 2. Breitenfeld-slag 1642, i Böhmen og ved Jankov1645. Under krigen mod Danmark 1643-45 indtog han Jylland.
På grund af sin overrumplingstaktiske krigførelse blev han regnet som Karl X Gustavs lærermester.
Torstensson-krigen.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286