FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Børnebogsforfatter, skoledirektør
Alfred Christian Westergaard<
(1888-1951)

Han blev født Absalonsgade 30B 2.sal, i København, juleaften den 24/12 1888, som søn af fyrbøder Jens Christian Westergaard og hustru Kirsten Nielsen.
10. januar 1889 døbtes han i Sct. Matthæus kirke.

Sct. Matthæus sogn, København 1888, fødte mandkøn.
Alfred Christian Westergaard.
Født 24/12 1888, Absalonsgade 30B 2.sal
Døbt i kirken 10. februar 1889, søn af Fyrbøder Jens Christian Westergaard og hustru Kirsten Nielsen.

Familien flyttede til Horsens hvor faderen blev stationsbud.
Han konfirmeredes i Vor Frelser kirke i Horsens 26/4 1903.

Horsens, vor Frelser sogn konf. 26/4 1903
Alfred Christian Westergaard.
Søn af stationsbud Jens Christian Westergaard og hustru Kirsten Nielsen.

Efter at have bestået præliminæreksamen, blev han ansat som trafikelev ved statsbanerne, men sprang fra da han kunne blive optaget på Gedved lærerseminarium, hvorfra han i 1913 tog lærereksamen.
Hans første stilling som lærervikar var ved Købmagergades skole i Fredericia, hvortil han ankom en dag i september 1913 og blev her til jul, hvorefter han fik et andet vikariat i Randers.
Derefter kom han til Bramdrup ved Kolding, hvor han mødte sin tilkommende kone, Anna Koed, der var gårdmandsdatter fra Almind og som han giftede sig med i 1916.
Da læreren i Fjaltring skole blev ansat som førstelærer i Bramdrup skole, overtog han stillingen som lærer og kirkesanger i Fjaltring, selv om han endnu ikke havde været vikar længe nok til at kunne søge en fast stilling, men med bistand fra biskoppen i Ribe, fik han alligevel lov til at blive fastansat, og virkede i Fjaltring skole fra 1915-24.
Han var nu i stand til at forsørge en kone og kunne gifte sig med sin forlovede, Anna Koed, som han mødte, da han i 1914 var lærervikar i Bramdrup skole ved Kolding.

Bramdrup kirkebog 1916 Viede:
Ungkarl Alfred Christian Westergaard.
Født i København 24/12 1888, døbt 10/2.
Lærer og kirkesanger i Fjaltring.
Søn af daværende fyrbøder Jens Christian Westergaard og hustru Kirsten Nielsen af København.
Pige Anna Koed.
Født i Almind sogn 19/11 1892, døbt 19/2 1893.
Opholder sig i Bramdrup.
Datter af rentier Iver Koed Hansen og hustru Kirstine Thuesen af Bramdrupdam.
Vielsesdagen 4. marts 1916.

Lærerlønnen i Fjaltring var på 100 kr. om måneden plus fri bolig og brændsel samt slagtemad til jul.

I 1919 udkom hans første bog, "Erik og Misse", og det blev starten til en lang række bogværker, heriblandt Klit-Per bøgerne som oversattes til 30 sprog. Der blev også lavet en Klit-Per film. Filmrettighederne tilhører i dag Walt Disney koncernen.
Efter 8 år i Fjaltring ville han videre så han søgte, og blev optaget på et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole i København, og da kurset var overstået, fik han i 1924 en overlærerstilling i Køge.
Imens fortsatte han forfatterskabet. Han skrev også faglitteratur, deriblandt et par undervisningsbøger i bibelhistorie for skolebørn.
Efter 10 år i Køge, søgte og fik han i 1934 en stilling som skoleinspektør ved Købmagergades Skole i Fredericia, hvor han i sin tid også var startet som vikar, og kunne dermed tilbage til fæstningsbyen som han gerne ville bosætte sig permanent i.
I 1944 kunne han holde 25 års jubilæum som børnebogsforfatter. Han regnes som sin tids mest kendte danske forfatter af børnelitteratur.
Han skrev de fleste af sine mange bøger under eget navn, men også under pseudonymerne Bodil Berg, Inge Holt, Gerda Larsen og Anders Vester udgav han bøger.
Befolkningen i byen voksede støt og byen bredte sig med stor hast uden for voldene, så der måtte bygges flere nye borgerskoler i de nye kvarterer der opstod på de gamle bymarker.
Det skabte behov for en overordet skoleleder med ansvar for samtlige byens borgerskoler, og den stilling besatte han, og blev dermed kommunens første skoledirektør i 1937.
På grund af sin store indsats for at få forhungrede og svage Wienerbørn sendt til Danmark under 1. verdenskrig, modtog han den østrigske stats Røde Kors orden af 1. klasse.
A. Chr. Westergaard døde 24. september 1951 i på By- og amtssygehuset, efter at have ligget syg en tid og måtte gennemgå en operation han var for svækket til at kunne overleve. Han blev kun 63 år gammel.

Nekrolog

A. Chr. Westergaard er død.
Danmarks mest læste børnebogsforfatter.
I morges gled flaget på alle byens skoler på halv stang, og anledningen var den, at de kommunale skolers førstemand skoledirektør A. Chr. Westergaard var død.
Samtidig aflystes undervisningen på borgerskolerne for den dag. Westergaard havde været syg gennem længere tid, og han måtte lade sig indlægge på sygehuset, hvor det i fredags blev nødvendigt at foretage en operation. Kræfterne slog ikke til og i aftes sov patienten stille ind.
Et rigt menneskeliv har dette dødsfald sat punktum for. A. Chr. Westergaard opnåede ikke blot som lærer og skoleleder en smuk position, men ud over landet, såvel som i udlandet, vil navnet A. Chr. Westergaard være mest kendt for den store produktion af børnebøger, som er udgået fra hans hånd.
Han fødtes i København, men flyttede allerede som dreng til Horsens, hvor han levede sine barneår, og hvor faderen var ledvogter (stationsbud).
Han blev lærer og hans første plads som vikar havde han i 1912 ved Fredericia kommunale skolevæsen og ingen havde dengang spået, at han skulle ende sine dage som leder af det samme skolevæsen.
Efter forskellige vikarpladser kom han i 1915 til Fjaltring, og herude i det barske vestkystsogn, havde han nogle af sine bedste og lykkeligste år i kontakt med egnens befolkning. Det er da også hans oplevelser her, der inspirerede ham til størstedelen af de mange børnebøger, han har skrevet, og hvis antal nærmede sig det trecifrede tal. Da han i 1944 fejrede sit 25 års jubilæum som forfatter, havde han nået at skrive 60 børnebøger, og han stod da som Danmarks mest læste børnebogsforfatter. Hans Klit-Per bøger skabte ham berømmelse og som bekendt blev denne drengeroman filmatiseret. At filmen ikke blev den store succes, havde Westergaard ingen andel i. Personlig var det ham en skuffelse, at man ikke på lærredet havde formået at gengive bogen i dens rette ånd.
Men han blev ved at skrive for børnene, og hans jævne skildringer af jævne menneskers liv vil også i tiden fremover være sikker på at have mange læsere blandt de yngre, for hvem navnet A. Chr. Westergaard vil leve videre. Hans ungdoms forbillede som forfatter var Sophus Bauditz. Westergaard beskæftigede sig også med faglig litteratur og bl.a. har han været med til at skrive bibelhistorie for folke- og mellemskolen. Da skoledirektør Westergaard forlod arbejdet på vestkysten, skænkede beboerne ham et flot guldur. En erindring han satte stor pris på. Senere virkede han som kommunelærer i Køge indtil han i 1934 ansattes som overlærer ved Købmagergades skole, hvor han afløste skoleinspektør Marcussen.
I de år A. Chr. Westergaard har haft sin gerning i Fredericia, kom han til at holde af byen, hvad han bl.a. gav udtryk for i en artikel her i bladet ved byens 300 års jubilæum. I forholdet til sine kolleger og eleverne havde han ingen vanskeligheder. Hans kolleger satte ham højt og børnene forgudede ham. Han forstod dem og deres problemer, og det skabte kontakt. Som privatmand var skoledirektør Westergaard hyggelig og fornøjelig.
Afdøde, der blev 63 år, efterlader sig, foruden hustru en søn, der er magister i udenlandsk litteratur.Bem: A. Chr. Westergaard boede ved sin død i ejendommen Riddergade 15.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286