GARNISONSSYGEHUSET

Nu Depotgården
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Garnisonssygehuset Lollandsgade 2-4 er opført 1891. Grundstenen blev nedlagt 10. maj og byggeriet afleveret 4. august s.å..
Bygningen fungerede som sygehus til 1936, da der inrettedes infirmeri i den nyopførte 1. etape af Østervolds kaserne. Huset skiftede da navn til Depotgården, idet den herefter benyttedes til depot for militært udstyr, samtidig med at det husede en korporalskole.
Under besættelsen fungerede huset som tysk lazaret. I 1984 solgte militæret bygningen til kommunen, der indrettedes til et aktivitetshus for byens borgere med forskellige værksteder. cafe m.m. Huset sorterede under kulturudvalget og skulle administreres af brugerne. Derefter fik huset status af selvejende institution.

Garnisonssygehuset


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286