NORDSTJERNEN

hj. af Prinsensgade/Kongensgade. Et af byens ældste huse.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Nordstjernen på hj. af Prinsensgade/Kongensgade hører til blandt byens ældste huse. Forhuset menes at være fra 1660. Bygningen er gennemgribende restaureret af arkitekt Morten Røjel i perioden 1975 - 1986. . Nordstjernen er Fredericias ældste hus. Oprindelig bygget omkring 1650, men renoveret meget grundigt af Morten Røjel i perioden 1975 - 1986. Morten Røjel fik Europa Nostra prisen for denne istandsættelse.

Tæt på at blive revet ned:
I 1970 fik kommunen, med borgmester Richard Pedersen i spidsen, udarbejdet en byplan for kvarteret omkring Prinsensgade/Kongensgade der bl.a. havde til hensigt at få fjernet byens formentlig ældste hus, Nordstjernen, der skulle vige for en nyt, moderne etagebyggeri.
Det kom staten for øre og statens bygningsfredningsfond gik ind og købte ejendommen, der i bedste fald, hvis nogen ville betale for det, var blevet flyttet til en anden placering.
Kommunen ville ikke bruge penge på at bevare ejendommen.
Med statens køb, hindrede man kommunen i at købe ejendommen med det formål at rive den ned for at skaffe plads til nyt boligbyggeri på hjørnegrunden.
Ejeren af Nordstjernen, Hans Hansen forlangte 40.000 kr. for bygning og grund, men det mente statens forhandler var for meget. Man fik lavet en vurdering der lød på 36.000 men staten anså den kun for at være 30.000 værd. Den endelige købesum kendes ikke.
I juli 1971 var sagen endnu ikke helt afgjort, men det fremgik klart, at hvis borgmesteren kunne bestemme, hvad der skal ske med Fredericia's ældste ejendom, ville den blive jævnet med jorden for at vige for en ny etageejendom, som der på dette sted var afsat plads til i kommunens byplan.
Staten havde samme efterår købt ejendommen, der var fredet i klasse B.
Hvad Nationalmuseet ville anvende Nordstjernen til lå endnu ikke helt klart, men man havde kort tid før modtaget et oplæg fra bevaringsinteresserede fredericianere.
Det var deres plan at skabe et kulturelt samlingssted i huset. Nordstjernen skulle især benyttes af kunstnere, musikere og mindre foreninger.
Den lave loftshøjde satte dog begrænsninger for anvendeligheden.
Den lokale bevaringsgruppe, der bestod af en række kendte forretningsfolk, sendte et færdigudarbejdet projekt til Nationalmuseet. Man søgte dels om at måtte benytte ejendommen, dels om et tilskud til dens istandssættelse på 200.000 kr.
I starten havde staten tænkt på at bruge 50.000 på istandsættelse så bygningen kunne lejes ud til en enkelt lejer.
I midten af august kom folk fra Nationalmuseet til Fredericia for at se ejendommen efter i sømmene.
I gruppen havde nogle borgmesterudtalelser til "Aktuelt" vakt opsigt, idet borgmesteren udelukkede, at kommunen ville putte penge i et foretagende som Nordstjernen. Det må udelukkende være en statsopgave, og ejendommen er ikke mere værd, end at den burde rives ned, havde borgmesteren udtalt.
"Hvis vi får tilladelse til at gøre brug af ejendommen, er det da vor mening at søge kommunen om tilskud til driften", udtalte de. "Vi synes det er forkert, at borgmesteren allerede nu fastslår, at man ikke vil yde tilskud, inden han modtager nogen ansøgning", hed det fra en af gruppens medlemmer fotograf I. Søndergaard Christensen.-
"Vi har anmodet nationalmuseets folk om et møde, mens de er herovre."-
"Det projekt vi har sendt til København, indeholder også en nøjagtig oversigt over, hvad der skal istandsættes og hvad det vil koste. Vi har skudt på 200.000 kr.
Vi håber at Statens Byggefredningsfond vil betale hele istandsættelsen, men vil man ikke det, er vi villige til at indskyde et beløb. Vi er meget opsatte på at få projektet realiseret," fortalte I. Søndergaard Christensen.
Nu har vi erfaret, at borgmesteren ikke er interesseret i at investere i de aktiviteter, der skal udfoldes i Nordstjernen, men det kunne være interessant at få klarlagt, hvad det kulturelle udvalg mener om sagen. Udvalget har foreløbig været tavs om vore planer, som jo har et kulturelt indhold. I øvrigt har en af gruppens 20 medlemmer, en arkitekt, udarbejdet en byplanvedtægt, som både vil give plads for Nordstjernen og den planlagte boligkarré. Ifølge denne plan vil den gamle ejendom falde harmonisk ind i det kommende bybillede."
Kommunen havde i mellemtiden fået nedrevet et gammelt bødkerværksted bag Nordstjernen fra 1660, og det kritiseres stærkt af Kulturministeriets bygningsfredningsfond.

Den 4. maj 1973 udtalte borgmester Richard Pedersen, at en kommende saneringsplan for Fredericia centrum ville blive afgørende for Nordstjernens skæbne, og fortsatte. Kommunen ville jo overtage bygningen med nedrivning for øje, men da greb kulturministeriet ind og købte ejendommen.
Anders Engelbrecht Jensen fra museet mente også at bygningen burde bevares, da den menes at være fra 1660 kort efter byens grundlæggelse. Der findes dog intet der kan bekræfte dette.

27/9 1975
Som nævnt i starten løste overlæge Jørgen Røjel alle problemer ved at købe den historiske ejendom af staten og derefter sønnen Morten, der var arkitekt, sætte huset i stand.
Efter museets opfattelse, mentes Nordstjernen at være opført af materialer fra Ullerup kirke, med den begrundelse, at tømmeret har gamle taphuller, der må stammer fra en ældre bygning de har siddet i.
(Der var dog mange andre bygninger der blev flyttet ind i fæstningen på den tid. så hvorfor det netop skulle være fra kirken genbrugsstolperne skulle stamme, melder historien ikke noget om.)


NORDSTJERNEN 1952


NORDSTJERNEN EFTER RESTAURERINGEN - BUTIKKEN ER FJERNET


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286