LOKALHISTORIE FOR VEJLBY SOGN
Elbo herred Vejle amt
af Erik F. Rønnebech 2004
Harald Plums mindesten på Trelde Næs

På Trelde Næs, ude ved klinten ved nedgangen fra parkeringspladsen til stranden er opsat en mindesten for en af stedets ejere, direktør Harald Plum, som ejede næset fra 1919-1923, og bevarede kontrollen over det til 1929. Den opsattes på foranledning af ham selv.
Stenen bærer på forsiden inskriptionen:
"Harald Plum optog Trelde Næs i sit hjærte og vakte dets herligheder af dvale til glæde i nutid og fremtid for menneskenes skønhedssøgende sind."
På siden ud mod vandet står:
"Denne sten fra Treldenæs strand rejste Niels Munk Plum og arkitekt Aage Lønborg-Jensen MCMXXVII (1927)."Tilbage Forsiden