LOKALHISTORIE FOR VEJLBY SOGN
Elbo herred Vejle amt
BØGESKOV SKOLE
© Erik F. Rønnebech 2018.

 

SKOLEBYGNINGEN:
Skolen i Bøgeskov blev indrettet i den tidligere sognegård der var opført i 1952-53. I 1958 kunne Egeskov skole ikke rumme alle elever og de to ældste årgange blev undervist i sognegården. Man valgte at satse på en fælles skole for hele sognet i Bøgeskov og skolen inviedes efter sommerferien 1/8 1974. Skolens første inspektør blev lærer Knud Olander fra Treldevejens skole.
Den 20. december var sidste skoledag på Trelde og Egeskov skoler og de 116 elever fra de to gamle skoler, 50 fra Trelde og 66 fra Egeskov, startede 2. januar 1975 i de nye lokaler i Bøgeskov. Sidste skoledag besøgtes de to gamle skoler af skolekommissionsformand J. B. Nielsen og skoledirektør O. Søbjerg Pedersen.
Den tidligere sognegård var blevet udbygget med tre pavillonagtige bygninger så den kunne rumme alle elever. Ialt er der plads til ca. 200 elever på den nye skole med to børnehaveklasser.
Byggeriet består af tre længer bygget i elementer. Der blev holdt rejsegilde på byggeriet 2. oktober. Skolen går fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Køkkenskole og sløjdundervisning foregår på Treldevejens skole.

Førstelærer H. A. Kolstrup der var fungerende førstelærer på Egeskov skole, valgte at gå på pension. Førstelæreren på Trelde skole P. Nørgård foretrak at blive overlærer på Bøgeskov skole frem for for inspektør, så inspektøren hentedes fra Treldevejens skole. Undervisningsmaterialerne fra de to nedlagte skoler flyttedes til den nye i juleferien.
De gamle skoleprotokoller tilbage fra 1847 var bevaret på Trelde skole.
En af landets bedst bevarede rytterskoletavler fra 1720 er fra rytterskolen i Egeskov. Den skulle følge med over på den nye skole. Andre gamle effekter fra de to skoler foreslog skoledirektøren blev overdraget til skolemuseet.
Skolen i Egeskov er bygget 1907 af materialer fra fattiggården i Tved. Den ældste skolebygning i Trelde opførtes 1850, den nyeste er opført 1910 ved siden af den gamle der 1910 blev omdannet til bolig for førstelæreren.


Egon Sørensen

1. august 2013 blev Egon Sørensen leder af Kirstinebjergskolen der rummer cirka 1800 elever. Kirstinebjergskolen er en sammenlægning af Bøgeskov Skole, Egumvejens Skole, Treldevejens Skole og Skansevejens Skole under den nye skolestruktur.
Skolens inspektør Jan Mathiassen fik titel af afdelingsskoleleder for Bøgeskov skole.


1973 - LUFTFOTO AF BØGESKOV SOGNEGÅRD


1974 - PAVILLONBYGNINGER OPFØRES VED BØGESKOV SOGNEGÅRD

Tilbage Forsiden