LOKALHISTORIE FOR VEJLBY SOGN
Elbo herred Vejle amt
af Erik F. Rønnebech 2004
KASSER ODDE FYR

I 1916 eksproprieredes der jord til et fyr på Kasser odde der er den yderste spids på Trelde Næs. Jorden ejdedes den gang af slægten Skytte fra Trelde.
Det første fyr var lavet af træ og kun 4-5 m. højt og kunne lyse ud under de forblæste træer der den gang stod yderst på klinten men nu forlængst er forsvundet i havet.
Havet gnavede af klinten og i 1938 måtte fyret flyttes 30 m. længere tilbage og det blev samtidig fornyet til et 12-14 m. højt ståltårn. I 1964 var havet igen nået ind til fyret og et nyt 24m. højt fyr rejstes 3om. bag det gamle oven på et solidt kanonfundament fra besættelsestiden og da stranden nu er sikret med høfder, regner man med at eroderingen af kysten er standset så fyret fremover kan blive på sin nuværende placering.
Fyret fra 1938 flyttedes til havnen i Harboøre. Under besættelsen var fyret slukket.
Foto © Erik F. Rønnebech 2003


DET FØRSTE FYR FRA 1916


DET FØRSTE FYR PÅ VEJ I HAVET


DET TREDIE NUVÆRENDE FYR 2018

Tilbage Forsiden