DEN NORDISKE MYTOLOGI LEX
L-Å

Ved Erik F. Rønnebech
© copyright 2000
www.roennebech.dk

L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø ÅL


Laevatein

En giftig tryllestav smedet af Loke og opbevaret af Sinmara i et kar af sejt jern med ni låse.


Lidskjalv:

Odins højsæde i Valhal, hvorfra han kan overskue hele verden.


Lit:

Dværgen der gik i vejen da den døde Balders skib skulle sættes i søen for at afbrændes. Thor, der var i dårligt humør, blev så sur på ham, at han sparkede ham ind i flammerne.


Lofar:

Lofar er dværgenes stamfar.


Lue:

En ildjætte, søn af Mistblinde og bror til Ægir. Kendes fra en ædekonkurrence med Loke i Udgård, som Loke vandt.


Lyngve:

Øen i midten af mørkehavet Amsvartner. Her lænkedes Fenrisulven og senere Loke.


Loke:

Loke


Søn af jætten Farbaute og Laufey, og bror til Byleist og Helblinde, der kan være et andet navn for Odin.
Loke er af jætteslægt, men optaget blandt aserne gennem fostbroderskab med Odin som han blandede blod med da de mødtes på en af Odins rejser lige efter Aserne og Vanerne havde sluttet fred. I begyndelsen syntes Odin godt om Loke, men da han opdagede hans sande væsen fortrød han denne forbrødring lige så mange gange som der er blade på Yggdrasil. Loke bor hos Aserne i Valhal og er gift med Sigyn, med hvem han har to sønner, der ikke har arvet faderens karakter. Ingen overgår Loke i listighed, og han får ofte aserne bragt i knibe, men redder dem dog også ud af kniben igen med sin snuhed. Med en anden jættekvinde Angerbode, der kom fra Jernskoven, har han avlet de frygtelige uhyrer Hel, Fenrisulven og Midgårdsormen. De voksede op hos jætterne i Jotunheim, men da Loke så dem, sendte han et par guder ud for at hente den til Asgård for at få dem uskadeliggjort, idet han forudså at de kunne bringe stor ulykke over Aserne.
Loke kastede Midgårdsormen langt ud i havet for at den skulle drukne, men den voksede sig i stedet så stor, at den til sidst nåede rundt om jorden og kunne bide sig selv i halen. Hel blev sendt til det kolde sted Niflheim, hvor hun blev dronning i dødsriget, hvor mennesker kommer hen der dør af sygdom eller ælde. Fenrisulven lignede en sød lille hundehvalp da den kom til Asgård, men den blev hurtig så stor og glubsk, at kun Tyr kunne nærme sig den og give den mad. Der er ingen spor af, at Loke har været dyrket som gud, men han optræder i mange myter, hyppigt som den vigtigste biperson og ofte Odins eller Thors ledsager på deres færden. I nogle myter omskaber han sig til en kvinde eller en hoppe og føder afkom, bl.a. hesten Slejpner. Lokes fremtrædende træk er snildhed. Ofte er han den eneste, der kan redde aserne i deres sammenstød med jætterne, men tit er det hans egne lumskerier, der bringer aserne i vanskeligheder. Loke er tillige en drillepind og spasmager. I kvadet Lokasenna om Ægirs gæstebud, slynger han hver enkelt af de forsamlede guder og gudinder nogle drøje, i reglen obskøne sandheder i ansigtet. Gennem skandalen ved Ægirs gilde og ved at volde Balders død og forbliven i Hel, sætter han sig omsider uden for gudernes kreds. Aserne blev enige om at straffe ham for Balders død, så de fangede ham og hans to sønner Vali og Nari. Så forvandlede de Vali til en ulv der straks dræbte broderen Nari. Derpå tog de Naris tarme og bandt med dem Loke fast på de tre skarpe spidse sten. Den ene sten var under skulderen, den anden under lænden og den tredie under knæene. Straks Loke var bundet forvandledes tarmene til jern. Så anbragte de en giftslange på en gren over Lokes hoved, som dens gift drypper ned på. Lokes kone Sigyn hjælper ham ved at holde en skål imellem, men når den er fuld og hun vender sig for at tømme den, vrider Loke sig af smerte, så hele Jorden skælver. Ved Ragnarok skal han komme løs og anføre en afdeling af jætternes hær i den sidste kamp mod aserne. Loke er den sælsomste skikkelse i den nordiske mytologi. Man har ikke fundet nogen tilfredsstillende forklaring på hans sammensatte væsen. Loke optræder i mange forklædninger, bl.a. som jættekvinden Tøk, der hjalp den blinde Høder med at ramme Balder med pilen af misteltenen.


Lysdiser

Betegnelsen på Sol og Måne, hvis far er Mundilfare. Da de fødtes mente guderne at børnene var for skønne til at være på jorden og sendte dem op på himlen.


Læding

Den første lænke Fenrisulven blev bundet med og som den straks sprang.


M


Magne:

Superbaby og Thors søn med jættekvinden Jernsaxe. Bror til Mode, Magne var tre dage gammel da Thor kom i tvekamp med jætten Hrunger og dræbte ham men kom i klemme under jættens mægtige ben så han ikke kunne komme fri, og efter at alle andre forgæves havde prøvet, at få Thor fri, trådte Magne til og befriede sin far. Som tak fik Magne den døde Hrungners hest Guldfaxe. Ved Ragnarok skal Magne dræbe dragen Nidhug. Både Magne og broderen Mode overlever Ragnarok og arver Thors hammer Mjølner som Magne skal bringe med til Idasletten hvor de overlevende skal samles.


Meile:

En forholdsvis ukendt bror til Thor.


Midgård:

Midgård er det sted menneskene bor midt mellem guderne i Asgård og jætterne i Udgård. Midgård er omgivet af et stort ocean.


Midgårdsormen:

Et uhyre, der er søn af Loke og jættekvinden Angerbode og broder til Hel og Fenrisulven. Blev kastet i havet af Loke for at den skulle drukne, men i stedet voksede den sig så stor, at den omkransede menneskenes verden Midgård og kunne bide sig selv i halen. Thor skal kløve Midgårdsormen ved Ragnarok, men selv omkomme af den gift og edder, der sprøjter fra den.


Mimer:

Jætten der vogter sin brønd med visdommens vand kaldet Mimers brønd. og hvor asketræet Yggdrasil har en af sine tre rødder. Mimer fyldte hver dag sit drikkehorn og drak en slurk af brøndens vand og fik dermed visdom om alt, hvad der var sket og skulle ske i verden.
Mimer var stærkt knyttet til Aserne og blev halshugget af Vanerne, der fik ham som gidsel, da de sluttede fred med Aserne. De sendte det afhuggede hoved retur til aserne. Odin gjalrede over hovedet så han kunne tale med det, og siden har Odin rådspurgt hovedet, i svære sager, som hvornår Ragnarok skulle komme.


Mimers Brønd:

Jætten Mimer er vogter af den ene af de tre kilder eller brønde, hvori asketræet Yggdrasil har en rod. Mimers brønd er visdommens kilde og befinder sig hos jætterne i Udgård. Odin satte sit ene øje i pant hos Mimer for at få lov til at drikke af kilden og få visdom. Øjet ligger på bunden af brønden.


Mimers Lund:

I Mimers Lund tilbringer de to mennesker, Liv og hendes mandlige modstykke Livtraser, Fimbulvinteren. Her overlever de, som de eneste mennesker, Ragnarok og fører menneskeslægten videre.


Mistblinde:

Far til jætterne Ægir og Loke.


Mjølner:

Thors hammer smedet af dværgene. Den rammer altid målet og vender derefter tilbage til Thors hånd. Når Thor ikke bruger Mjølner, kan den foldes sammen og hænge om hans hals. Den blev engang frastjålet ham af jætten Thrym, der som løsepenge krævede Freja til hustru, men blev narret af Loke.


Modgunn:

En asynje der har til opgave at bevogte GjallerbroenHelvejen. Hun spørger alle der vil ind om deres navn og slægt.


Mundilfare:

Er far til den skønne Sol og hendes broder Måne. Guderne mente at børnene var for skønne og sendte dem op på himlen. Sol og Måne er lysdiser. Søndag (sunnudagr) er Sols dag og mandag (mandagh) er Månes dag.


Muspelheim:

Ildverdenen længst mod syd adskildt fra kuldeverdenen Niflheim af kløften Ginnungagap. Fra Muspelheim skal branden ved verdens undergang udgå. Her bor ildjætten Surt, der er den eneste der kan bo her.


Muspelsønnerne:

De væsener der sammen med ildjætten Surt fra Muspelheim angriber guderne ved Ragnarok.


Måne:

Lysdise. Søn af Mundilfare og bror til Sol. Måne kører månevognen over himmelbuen jagtet af ulven Månegarm som ved ragnerok vil sluge måne.


Månegarm:

En ulv som om natten jager Måne på himmelbuen. På sin vej sluger den grådig alle de lig den kommer forbi.
Han er, ligesom de andre ulve, født af en jættekvinde i Jernskoven.


N


Nanna:

Balders hustru, datter af Nep. Da Balder skulle ud på sin bålfærd til Hel, bristede Nannas hjerte og hun blev lagt på lejet ved siden af ham på skibet Ringhorn
Nanna var en af asynjerne.


Narstrand:

En strand længst mod nord i dødsriget Hel. Her ligger dynger af torturerede kroppe. På stedet ligger en hal bygget af edderspyende slanger. Her havner alle forbrydere.


Nat:

Den sorte jættekvinde Nat, hvis far er Narfe, kører en gang i døgnet hen over himmelhvælvingen i sin kærre forspændt sin sorte hest Rimfaxe og spreder mørke.
Rimfaxe efterlader sig rim på marken, hvor den har været.
Nat er gift med morgenrødens gud, asen Dag. Nat hører til diserne.


Nerthus:

Gudinde i nordisk mytologi, formentlig for frugtbarhed. Kendes fra omtale hos den romerske historieskriver Tacitus. I skriftet Germania berettes om nogle nordiske stammer, der dyrkede Nerthus (Moder Jord). Hun bor på en ø i havet, holder præsteskab og køres rundt til folk på en oksekærre forspændt 40 okser, for at bringe frugtbarhed. Nogle arkæologer mener, at Dejbjergvognene måske står i forbindelse med en sådan dyrkelse. Nerthus opfattes undertiden, bl.a. i Heimskringla, som søster og ægtefælle til Njord og moder til Frej og Freja. En anden opfattelse er, at Nerthus og Njord, trods kønsforskellen, er identiske.


Neglefar:

Er et skib som bygges i Hel af de dødes negle og er verdens største skib. Når Ragnarok indtræder, er skibet færdigbyget og Hels hærskarer skal sejle i krig mod guderne i det. Såfremt menneskene vil udskyde ragnarok, skal de derfor holde deres negle korte og sørge for at klippe de dødes negle. Styrmanden på Neglelfar er jætten Rym.


Nidhug:

Dragen, der gnaver af asketræet Yggdrasils rod i Niflheims brønd i Helhjem (dødsriget). Den er i stadig strid med en ørn i træets top og sender hånende beskedder op til ørnen med egernet Ratatask


Niflheim:

"Tågelandet", vinterens og kuldens hjemsted højt mod nord, hvor også Helhjem eller dødsriget, regeret af Lokes datter Hel befinder sig. I Hel kommer de, der ikke dør i kamp men af sygdom eller alderdom.


Nisser:

Nisserne har også meget til fælles med dværgene, hvilket kunne tyde på, at nisserne enten nedstammer fra dværgene, eller at der i virkeligheden er tale om de samme væsener.


Njord:

Af gudeslægten Vanerne. Bror til Frigg. Styrer vejret, vinden, ilden og vandet. Han står fiskerne nær og skænker derfor rigdom til menneskene. Njord blev gift 2. gang med jættekvinden Skade, der fik lov at vælge sig en mand blandt Aserne som bod for drabet på hendes far. Ægteskabet var ikke lykkeligt. Han omtales, bl.a. i Heimskringla, som vanernes ypperste mand. Sættes undertiden i forbindelse med frugtbarhedsgudinden Nerthus, og muligvis er hun den søster, som Njord var gift med 1. gang og med hvem han fik Frej og Freja. Han fik ialt 10 børn. Før Thor fik sin hammer, var aserne i strid med den anden gudeslægt Vanerne. Vanerne var ved at indtage Asgård, men der blev så indgået en fredsaftale, hvor man udvekslede gidsler, så nogle Aser kom til Vanerne og omvendt.
Det var på den måde Njord kom til Asgård. Her byggede han gården Noatun ved havets bred.


Nordre:

En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets nordhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Søndre og Vestre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


Norne:

Skæbnegudinde. I Asgård bor nornerne Urd, Verdante og Skuld. De spinder menneskenes livstråde, der bestemmer, hvorledes livet skal forløbe, og passer Yggdrasils ene rod der ender i Urds brønd. Hvis roden tørrer ud kommer Ragnarok, hvor guder og jætter mødes i det endelige slag og den nuværende verden går under og en ny opstå. Alle nyfødte børn tildeles en norne.
Den ældste norne Urd spandt livstrådene på sin håndten. Verdante, den næstældste, snoede trådene mellem fingrene, og arbejdede som hun var i humør til. Derfor kom der af og til kurrer på tråden. Den yngste norne Skuld, bestemte hvornår tråden skulle klippes over. Når nornerne bliver trætte, dækker de brønden til så det bliver mørkt i verden. De vækkes igen af hanen Gyldenkam, der sidder i Yggdrasils top og tæller tiden.


O


Odd:

Frejas mand der forsvandt sporløst kort tid efter brylluppet. Kan være den samme som Odin.


Odin:

Odin


Søn af Bor og Bestla og bror til Vile og Ve, som han skabte de første mennesker Ask og Embla sammen med og som han gav ånde og liv. Gift med Frigg, med hvem han har seks sønner og en datter, Balder og Thor er to af sønnerne.
En af de germanske hovedguder og i nordisk mytologi den øverste blandt aserne. Er som herre i Valhal krigens og kampens gud, men tillige gud for død, visdom, trolddom og digtning.
Romeren Tacitus omtaler omkr. år 100, at der i norden ofres mennesker til en gud ved navn Mercutius=Odin.
Borgen Valhal ligger på marken Gladshjem og er både ind- og udvendig dækket med guld. På Gladshjem ligger også odins kone Friggs bolig Fensalene.
Uden for Valhals porte står lindetræet Glaser, med blade af rødt guld.
Odin drak engang af Mimers brønd for at blive vis, og måtte, for at få lov, sætte sit ene øje i pant og har derfor kun et øje.
Vanerne halshuggede en gang Mimer og sendte hovedet til Aserne. Odin gjalrer over hovedet, når han vil rådføre sig med det i vanskelige sager.
Odins kone Frigg der er lige så klog som han, også på at se ind i fremtiden. Hun giver ham ofte gode råd, som han dog ikke altid retter sig efter.
Odin sidder på sit højsæde Lidskjalv, der er det højeste af 13 højsæder i Valhal, og når han sidder her kan han med sit ene øje se ud over hele verden. Ved hans fødder ligger de to ulve Gere og Freke der hjælper ham i krig. Serveres der mad for Odin, giver han det omgående videre til ulvene. Odin drikker kun vin.
Kommer Odin i knibe kaster han blot sit spyd Gungner, der altid går lige igennem det han sigter efter. Gungner er lavet af dværgene, der bor i huler udenfor Asgård. Kaster han Gungner hen over en hær, vil den tabe slaget og krigerne vies til døden.
Odin har også den store guldring Drøpner lavet af dværgen Sindre. Hver niende nat drypper der 7 andre guldringe fra den, lige så store som den selv.
Af jætten Hlebard fik han tryllelstaven Gambantein, men så snart Odin fik den, tryllede han Hlebards forstand bort.
Det lykkedes Odin, forklædt som kvinde, at voldtage asynjen Rind, og han fik Vale med hende.
Odin ville gerne have fat i Skjaldemjøddet, som ejedes af Suttung. Han prøved først uden held at få fat i det ved at arbejde for Suttung en hel sommer. Mjøddet bevogtedes af Suttungs datter Gunlød. Så sov Odin hos hende nogle nætter, hvorefter hun gav ham mjøddet og blev far til drengen Brage.
På hans skuldre sidder ravnene Hugin og Munin, der hver dag flyver ud i verden og hver aften kommer tilbage og fortæller Odin hvad de har set. Odin har også den 8-benede hest Slejpner, som han bruger, når han skal på rejse. Slejpner løber lige godt i luften, på havet og på jorden og med en fantstisk fart. Odin har mange sønner, hvoraf de vigtigste er Thor, Balder, Brage, Tyr, Høder, Vidar, Hermod og Vale. Odin kaldtes bl.a. også for alfader
Det siges at det var Odin der fandt på at dele året i 12 måneder og ugen i 4 dage. Onsdag er Odins dag.


Okolnir:

En ø i Jotunheim, der tilhører jætten Brimer. I hans gildessal på øen, lavet af guld, fejrer jætterne Ragnaroks komme.


P


Q


R


Ragnarok:

Ragnaroks komme er spået af Vølven. Det er det endelige opgør mellem guder og jætter.
Varslet på Ragnaroks komme er Fimbulvinteren, der vil lægge sig over Jorden og tilintetgøre alt levende, bortset fra de to mennesker Liv og Livtraser, der overlever i Mimers Lund.
Efter en frygtelig kamp, hvor Fenrisulven, vil blive løst af sine lænker, og derpå dræbe Odin, bliver den selv dræbt af Odins søn Vidar. Loke vil kæmpe på jætternes side og i en kamp mod Heimdal vil de begge dø.
Midgårdsormen og Thor skal kæmpe en voldsom kamp, hvor ormen til sidst vil blive dræbt af Thor. Thor vil derefter segne om og dø af sine sår, efter at have gået ni skridt. Ildjætten Surt opbrænder himmel og jord og skal kæmpe mod Frej, og begge vil dø. Tyr skal dræbe jættekvinden Hels menneskeædende hund Garm.
Alle jætterne og de fleste af
guderne vil gå til grunde.
De døde vil ligge strøet ud over over slagmarkerne. Dragen Nidhug vil fortære dem en for en og derpå flyve bort for aldrig at vende tilbage.
Derefter vil der opstå en ny verden, hvor nye guder træder i de gamles sted.
Liv og Livtraser skal blive hhv. stammor og stamfar til en ny menneskeslægt der befolker jorden.
De aser, der vil overleve ragnarok er Balder, der slipper ud af dødsriget, samt Odins sønner Vidarog Vale, Odins bror Høner og Thors sønner Magne og Mode.
Alle vil leve videre i det skønne Gimle, hvor intet ondt findes.


Ran:

Ægirs hustru. Havgudinde. Hun fanger druknende søfolk i sit net og holder dem derpå som fanger i sin bolig under havet. En folketro, citeret i de islandske sagaer, gik ud på, at druknede gik til Ran, og hvis de viste sig ved deres eget gravøl, var det tegn på, at hun havde taget godt imod dem.


Rate:

Odins bor, som Bauge borer gennem Hnitbjerget med for at få fat i Skjaldemjøddet.
Myten om Skjaldemjøddet


Regin:


Dværgen Regin fik fat i Sigmunds ødelagte sværd Gram, oprindelig fremstillet af Vølund, og reparerede det.
Sigurd Fafnesbane dræbte senere Regins bror Fafne, der havde forvandlet sig til en drage, med sværdet og siden Regin, da han forsøgte at hævne sin bror.


Rind:

Asynje som blev voldtaget af Odin da han kom til hende forklædt som kvinde. Som resultat af voldtægten blev Vale født .


Ringhorn:

Balders skib, der var det prægtigste af alle Asernes skibe, og som førte ham og hans hustru Nanna til Hel i dødsriget, da han ved Lokes hjælp var dræbt af Høder. Thor antændte skibet ved at svinge sin hammer over det. Skibet var udstyret med offergaver. Bl.a. havde Odin givet sin ring Drøpner. Balders hest i fuldt udstyr fulgte også med på bålfærden.
Da skibet skulle skubbes brændende ud på havet kunne ingen rokke det, og man måtte sendte bud efter troldkvinden Hyrrokken, der ubesværet fik skibet ud på havet.


Rist og Mist:

Odins to tjenerinder som hjælper med at servere for einherjerne i Valhal.


S


Sif:

Thors hustru. Hun havde guldhår lavet af dværgene. Håret fik hun fordi Loke havde klippet håret af hende og blev tvunget til at give hende guldhåret. Hun havde sønnen Ull fra et andet ægteskab.


Sigurd Fafnesbane:

Dræbte vogteren af niebelungskatten, jætten Fafne i skikkelse af en drage, med sværdet Gram. Gift med kong Gjukes datter Gudrun, selv om han havde givet ægteskabsløfte til valkyrien Brynhild. Far til Aslaug også kaldet Kraka. Sigurd havde hesten Grane.


Sigyn:

Lokes hustru. Da aserne straffede Loke ved at lænke ham til tre klippestykker og hænge en giftslange over hans ansigt, holdt Sigyn en skål under giftdryppet, så at giften kun ramte hans ansigt, når hun forlod ham for at tømme skålen.


Sindre:

Dværgen Sindre har fremstillet den store guldring Drøpner. Hver niende nat drypper der 7 andre guldringe fra den, lige så store som den selv.
Sindre er en af Ivaldesønnerne.


Skade:

Jættekvinde, datter af Tjasse. Da hun hørte at aserne havde dræbt hendes far, drog hun til Asgård for at hævne ham, men ingen ville kæmpe med en kvinde og i stedet tilbød de hende som bod for at slutte fred, at hun kunne vælge sig en mand blandt dem, men Odin forlangte, at hun kun måtte se deres ben når hun skulle vælge. Hun håbede på at få den smukke Balder, men valgte vanen Njord fra Noatun. De kunne dog ikke blive gift før hun igen kom til at le, men det sørgede Loke for ved at binde en snor fast mellem en gedebuks hageskæg og hans egen tissemand. Når Loke og bukken skiftevis trak i snoren og brægede,så det så morsomt ud, at Skade måtte le, og så kunne hun gifte sig. De kom dog ikke til at bo sammen. Skade kunne ikke lide at bo på Noatun og flyttede efter en tid tilbage til Thrymshjem.


Skjaldemjøddet:

Dværgene Fjalar og Galar slog jætten Kvaser ihjel og lavede Skjaldemjøddet af hans blod. Til brygningen brugte de tre kar. Det første hed Bodn, det andet hed Son og det tredie og største hed Odrører.
Da de dræbte jætten Gilling og hans kone, fik Gillings søn Suttung Skjaldemjøddet som bod.
Myten om Skjaldemjøddet


Skirner:

Frejs tjener, der af sin herre blev sendt ud for at fri til den smukke jættekvinde Gerd på sin herres vegne. Han måtte bruge trusler om at kaste en forbandelse over hende før hun lod sig overtale. Som tak fik Skirner Frejs hest Blodighove.


Skall og Hate:

To glubske ulve født af en jættekvinde i Jernskoven, der jagter hhv. solen og månen på himmelbuen. Hver gang det er lige ved at lykkes for dem, bliver der formørkelse. Skall skal sluge solen ved Ragnarok og Hate sluge månen. Solen og månen beskyttes mod ulvene af vanen Billings mænd.


Skræp:

Frejs sværd der kunne svinge sig selv og som skulle have reddet ham ved ragnarok, men som i stedet blev givet til jætten Gymer i bytte for Gymers datter Gerd. Se myten om Frej og Gerd:


Slejpner:

Odins hest der er afbilledet på helleristninger med 8-ben. Dyr med 8 ben tolkes på 40.000 år gamle europæiske hulemalerier som en illustration af, at et dyr løber meget hurtigt og ikke at det har mere end de 4 normale ben.
Slejpner er født af Loke, der engang omskabte sig til en hoppe og derpå blev bedækket af den fyrige hingst Svadilfar. Slejpner løber lige godt i luften og på vandet som på jorden og bringer lynhurtigt Odin rundt i hele Verden.
Myten om hvorledes Slejpner blev til.


Sol:

Lysdise. Datter af Mundilfare og søster til Måne. Sol kører solvognen over himmelbuen forspændt de to heste Alsin og Arvak.


Sortalfer:

Nogle mener, at sortalferne er de samme som dværgene. Sortalferne bor i Sortalfehjem og er onde.


Surt:

Ildjætte der bor i Muspelheim sammen med ildturserne og de onde Muspelsønner. Surt skal angribe guderne og opbrænde himmel og jord ved Ragnarok, og i kamp med Frej vil begge dø.


Suttung:

Jætte, søn af Gilling og bror til Bange. Han bor på Hnitbjerg. Han ejer den kostelige mjød Skjaldemjøddet, som Odin engang forsøgte at få lov at smage på. Mjødet fik Suttung som bod, da de to dværge Fjalar og Galar dræbte hans forældre.
Myten om Skjaldemjøddet.


Særimner:

Odins gris, der lever i Valhal og leverer kød til ædegilderne. Kokken Andrimner skærer hver dag en luns kød af grisen, der omgående bliver hel igen, og koger det i gryden Ildrimner.


Søndre:

En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets sydhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Vestre og Nordre, at bære himmelhvælvingen på skuldrene.


T


Tandgnost og Tandgrisner:

(Tandgnisle og Tandglese)
Thors to gedebukke der trækker hans stridsvogn. Når Thor bliver sulten kan han slagte og spise dem. Når de er spist, lægger han knoglerne over i skindet, svinger sin hammer Mjølner, og straks bliver de levende igen. Man må dog passe på ikke at brække knoglerne. Det gjorde Tjalfe engang for at spise marven, og så blev den ene buk halt og Tjalfe måtte sammen med Røskva følge med Thor som hans trælle.


Thor / Einride:

Thor


Tordenguden Thor er en af aserne og ældste søn af Odin og asynjen Jord også kaldet Fjørgun. Thor er den stærkeste af guderne og hans farligste våben er hammeren Mjølner, smedet af Ivaldesønnen Eitre eller Brokk. Den rammer altid hvad han sigter efter, og vender derpå tilbage til hans hånd. Kniber det for Thor, spænder han sit styrkebælte Mengingjord og så fordobles hans styrke og vrede. Både Mjølner, Mengingjord og de jernhandsker han også har, og som gør, at han bliver 100 gange farligere for jætterne når han tager dem på, er fremstillet af dværgene. Når Thor kører ud i verden i sin vogn forspændt sine to gedebukke Tandgnost og Tandgrisner, løber de så stærkt, at klovene slår gnister som lyn, og vognens rumlen lyder som torden i Midgård, hvor menneskene bor. Thor skal omkomme ved Ragnarok efter først at have dræbt Midgårdsormen. Om Thors kampe med jætterne findes talrige sagn. Hans navn indgår i mange stednavne. Thor er gift med den guldlokkede Sif. De bor i Trudvang på gården Bilskirner, der har 540 rum og rager endnu højere op mod himmelen end Valhal. Sif og Thor har børnene Mode, Magne og Trud. Tor kaldes også Einride som betyder "Den der færdes alene".

Torsdag er Thors dag.


Tjalfe og Røskva:

Thors mennesketrælle, der altid følger ham.
Tjalfe er kendt for at kunne løbe meget hurtigt, og løb engang om kap mod Hu (Tanken) hos jætterne i Udgård.
Engang Thor og Loke skulle besøge Udgårdsloke, overnattede de hos Tjalfe og Røskvas forældre, faderen Egil Skytten og moderen Groa. Da de skulle have aftensmad, slagtede Thor sine gedebukke som han plejede; flåede skindet af dem og stegte kødet. De to børn Røskva og Tjalfe spiste også med. Når de havde gnavet kødet af benene smed de benene hen på gedeskindene. Tor havde sagt at de skulle passe på ikke at brække benene, men Tjalfe flækkede alligevel en knogle for at få marven ud. Da Thor næste morgen svang sin hammer over skindene og gedebukkene blev levende igen, haltede den ene og Thor blev rasende. Tjalfe måtte så gå til bekendelse og hans far blev så bange at han tilbød Thor hele hans hus og alt hvad der var i det, men Thor lod sig formilde og bad bonden pleje bukkene til han kom tilbage og så skulle Røskva og Tjalfe følge med ham som hans trælle.


Thrym:

Jætte der stjal Thors hammer Mjølner og krævede Freja som brud i løsepenge. Thor fik dog hammeren tilbage ved list, idet han forklædte sig i kvindetøj som Freja. Tyveriet kostede Thrym og hele hans husstand livet.


Tjasse:

Jætten der stjal asen Brages hustru Ydun med ungdomsæblerne. Han var far til Skade.
Se myten om Tjasse der stjal Ydun.


Trivalde:

En jætte med tre halse og ni hoveder, tre på hver hals. Han blev dræbt af Thor, der kløvede alle hans hoveder med en økse.


Trudgelmer:

Søn af Ymer og far til alle jætterne. Han er far til Bergelmer der førte jætteslægten Rimturserne videre.


Tyrfing:

Et magisk sværd der har spredt død og ødelæggelse omkring sig siden det blev smedet af dværgene Dvalin og Durin.


Tyr:

Gud for den ordnede krig og søn af Odin. Tyr er ligesom Thor en vældig kriger frygtet af jætterne. Han lader de tapreste, og dumdristigste sejre i krig og regnes for den modigste af alle aserne.
Tyr har kun én hånd, idet Fenrisulven bed den anden af, da den skulle lænkes af aserne. Han spiller en beskeden rolle i de bevarede myter, men om hans udbredte dyrkelse i Danmark vidner stednavne som Tissø og Tisvilde, dvs. Tyrs kilde, Tirslunde, Tistrup og Tirstrup. Tirsdag er Tyrs dag.
Jætten Hymer angives af nogle som værende Tyrs far. Det virker ikke troværdig da Tyr regnes som en af de vigtigste guder blandt aserne. I Tyskland sammenlignes han med den græske gud Zeus og han er en af de største jættedræbere. Mytologien er dog fuld af mystiske blandingsægteskaber, så hans fædrende ophav kan ikke fastslås med sikkerhed.


Tøk:

Loke i skikkelse af en gammel kone. Da guderne forsøgte at få alle til at græde for Balder for at få ham tilbage fra Hel, var Tøg den eneste der ikke ville græde og sagde:" Tøk græder kun tørre tårer." Så måtte Balder blive hos Hel i dødsriget.


U


Udgård:

En jætteborg regeret af
Udgårdsloke, asen Thors værste fjende. Udgård kaldes også Jotunheim.


Udgårdsloke:

En jætte der regerede i Udgård. Jætten frygtede Thors styrke og forsøgte i kæmpen Skrymers skikkelse at holde ham væk, men han og hans hjælpere Midgårdsormen,Lue (ilden), Hu (tanken) og Ælde (alderdommen) overvandt ved trolddom Thor og hans ledsagere Loke og Tjalfe i væddekampe under Thors besøg i Udgård.


Ull:

Thors stedsøn (Sifs søn). Dygtig bueskytte og skiløber. Sportens gud. Bor i Taksdale i Asgård. (Taks benyttedes til fremstilling af buer).


Urds brønd:

Brønden (kilden) i Asgård, hvor en af asketræet Yggdrasils tre rødder ender. Roden vandes af nornerne Urd, Verdante og Skuld. Tørrer roden ud kommer Ragnarok. Vandet i brønden er spejlblank og lysende, og kun hvide dyr kunne leve her. Brøndens lys oplyser hele verden.


V


Vale:

En søn af Odin og Rind. Han hævnede drabet på Balder.


Valhal:

Valhal er Odins bolig i Asgård. Væggene er lavet af spydskafter og taget tækket med gyldne skjolde. Valhal er forsynet med 540 porte så brede, at 800 krigere på engang kan gå igennem hver af dem. Hertil kommer de udvalgte krigere fra Midgård, der er faldne i kamp og bliver udvalgt af Valkyrierne. De faldne krigere der ikke bliver udvalgt til at komme til Valhal, kommer til Freja i Folkvang.
I Valhal fortsætter krigerne med at kæmpe, æde og drikke indtil Ragnarok. Om formiddagen kæmpes der på Idavang, og ved middagstid rejser alle de faldne sig og sætter sig til bords og fester så resten af dagen. I Valhal lever galten Særimner og geden Hedrun. Hedrun står på Valhals tag og æder af Yggdrasils krone. Når man skærer en luns kød af Særimner, vokser det omgående ud igen. Fra Hedruns yver flyder uafbrudt strømme af den lifligste mjød som Odins ene tjenerinde Mist, serverer for Einherjerne som krigerne i Valhal kaldes.
Mad og drikke bliver serveret for krigerne af Valkyrierne. Valkyrierne er sendebud for Odin på slagmarken, og det er dem der udpeger de mænd, der skal falde i kamp.


Vali og Nari:

Lokes 2 sønner. Vali omskabtes af aserne til en ulv der dræbte Nari, og med Naris tarme blev Loke bundet til tre spidse sten, hvor han skal ligge til Ragnarok med en giftspyende slange over hovedet, som straf for mordet på Balder.


Valkyrier:

Unge kvinder der opvarter krigerne i Valhal. Tre af dem, Gunn, Rota og Skuld, hjælper Odin med at udpege de einherjer, der skal dø i dagens kampene på Idavang.
Hild, Gondul Skogul, Løkk og Herfjøtur er nogle af de fornemste valkyrier, der rider til Midgård og udpeger de mænd, der fortjener at komme til Valhal. Hild står for den uforsonlige krig.
Andre valkyrienavne: Brud, Brynhild, Geirahød, Geirskøgull, Gno, Gøl, Kara, Mist, Radgrid, Reginleif, Rist, Sigrdrifa, Sigrun, Skeggøld, Svava.


Vaftrudner:

Jætte der var meget klog, og kunne stille og besvare vanskelige spørgsmål. Da Odin kappedes med ham i visdom, svarede han rigtig på alle spørgsmål indtil han blev spurgt: "Hvad sagde Odin i Balders øre, da han blev lagt på bålet ?" .
Det kunne Vaftrudner ikke svare på og så mistede han sit hoved.


Vaner:

Gudeæt der stredes med aserne om herredømmet. Njord, hans søn Frej og datter Freja er oprindelig vaner, men overgik til aserne. Striden mellem aser og vaner vidner muligvis om et religionsskifte i nordisk førkristen tid. Vanerne var frugtbarhedsguder med Njord som hovedguden, men var ikke udødelige som Aserne indtil Ragnarok. Vanerne bor i Vanehjem.


Ve:

Odins bror. De tre brødre Odin, Vile og Ve dræbte jætten Ymer og skabte jorden af hans krop samt skabte de første mennesker Ask og Embla som Ve gav mæle, hørelse og syn.


Vestre:

En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets vesthjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Søndre og Nordre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


Vidar:

Også kaldet den tavse. Odins søn med Grid, som ved Ragnarok dræber Fenrisulven, der har slugt Odin. Vidar bliver derpå gud i en ny og smukkere verden. Vidar er ikke stum, men siger aldrig noget. Han går i sko med usædvanlig tykke såler lavet af rester fra alverdens skomagere, men han svarer ikke når man spørger ham hvorfor.


Vile:

Odins bror. De tre brødre Odin, Vile og Ve dræbte jætten Ymer og skabte jorden af hans krop, samt skabte de første mennesker Ask og Embla, som Vile gav forstand og bevægelse.


Vimur:

Den største af alle elve som Thor måtte passere for at besøge jætten Geirrød.

Myten om Thors besøg hos Geirrød.


Vølund:


Dværgen Vølund var en mester i smedekunst. Han fik overskåret sine knæhaser og måtte trælle for kong Nidud, men tog hævn ved at voldtage kongens datter Bødvild, dræbe hans sønner og lave kunstgenstande af deres knogler. Han slap væk ved at iføre sig en fjederham. Det var Vølund der smedede sværdet Gram til Odin som derpå forærede det til Sigmund, der ødelagde og kasserede det. Han regnes også som alfehøvding.
Myten om Vølund Smed


Vølve:

Oldnordisk for spåkvinde/sandsigerske/heks. En kvinde, der altid medbringer en stor stav som hun også kan ride på. Hovedkilden til beretningen om verdens skabelse, dens undergang med ragnarok og genskabelse er "Vølvens spådom". Den nutidige islandske vølve spår hvert år ved nytår om, hvad der vil ske i det kommende år.

Vølverne udfører magiske (shamantiske) ritualer kaldet sejd. Når vølven udøver sejd, falder hun i trance og kan få kontakt med åndeverdenen.


X


Y


Ydun:

Gift med Odins og Gunløds syngende og spillende søn Brage. Frugtbarheds- og kærlighedsgudine. Ydun har en skål med foryngelsesæbler, som hun deler ud til Aserne og Asynjerne hvert år fra deres 25 års fødselsdag. Når man spiser af æblerne bliver man et år yngre og holder sig derved evig ung. Ydun har været elskerinde til de fleste af guderne. Hun kendes også under navnet Idun.


Yggdrasil:

Asketræet i Asgård, hvis krone omspænder hele verden og hvis tre rødder ender i hhv. Urds brønd i Asgård, Mimers brønd i Jotunheim (Udgård) og brønden Hvergelmer, i Helhjem (Dødsriget). Hjortene Duneyr og Duratror færdes i træets krone. Eiktyrner er en solhjort som finder sin føde i træets krone. Geden Hedrun spiser af kronen fra taget på Valhal. Tilsammen repræsenterer de de firfodede dyr på jorden. Vanddråberne fra hjortens horn danner de fleste store floder i Asernes område. Fra toppen skal hanen Gyldenkam vække krigerne (einherjerne) til kamp når ragnarok kommer. Egernet Ratatask løber op og ned af stammen som budbringer af hånsord mellem dragen Nidhug der gnaver af roden i Hvergelmer og den store ligædende jætte Hræsvælg i skikkelse af en ørn, der sidder i toppen og sender blæst ud over verden med sine vingeslag.


Ymer:

Jætte, søn af kulden og varmen. Han levede af koen Audhumblas mælk og blev dræbt af guderne Odin, Vile og Ve, som derpå skabte verden af Ymers krop.


Z


Æ


Ægir:

Havjætte, søn af jætten Mistblinde og bror til Loke. Gift med Ran. Sammen havde de ni døtre, der alle siges at være mødre til Heimdal.
Blodoughadda, Hevring, Himinglæva Hrønn og Kolga er fem af døtrene. Han havde kokken Elder og tjeneren Firmafeng. Man mente i Danmark at Ægir boede på Læsø.


Østre:

En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets østhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Vestre, Søndre og Nordre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


Å

Startsiden  Hovedsiden
 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf: +45 2099 3286, Mail: erik@roennebech.dk