FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Karl X Gustav
Karl X Gustaf af Sverige
(1622-60)

Konge i Sverige 1654-60.
Født på Nyköping slot 8. november 1622, som søn af pfalzgreve Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken og prinsesse Katarina, der var en datter af Karl IX af Sverige.
Han fik en svensk opdragelse og kom på universitetet i Upsalla.
I 1638 tog han på "dannelsesrejse" til bl.a. Danmark, Tyskland, Nederlandene, England og Frankrig, hvor han studerede i Paris.
Han kom tilbage til det svenske hof i 1640 og blev derefter hemmelig forlovet med sin kusine Christina, der var dronning af Sverige. I 1649 valgtes han til tronfølger.
Han indtrådte i den svenske hær i 1642, hvor han blev general. Han deltog bl.a. i Torstensonkrigen mod Danmark fra 1643-45. I 1654 konverterede dronning Christina til katolicismen og abdicerede, hvorefter han blev konge af Sverige og kronedes i Upsalla 1655.
Samme år erobrede han Polen, men kom derved i konflikt med Brandenburg og Østrig. I 1656 førte han krig mod Rusland.
I 1657 mente Frederik III derfor tiden var inde til at gå i krig mod Sverige og hævne nederlaget fra Torstensonkrigen, hvor Danmark mistede overherredømmet i Østersøen. Han regnede med at Karl X var for optaget af andre krigshandlinger til at kunne svare effektivt igen, men forregnede sig. Svenskekongen forlod straks de andre slagmarker og med general Wrangel i spidsen for hæren, sattes kursen mod den danske grænse. Den nyanlagte fæstning Frederiksodde blev indtaget, og på grund af den strenge isvinter, hvor sunde og bælter frøs til, kunne svenskerne undgå den danske flåde og gå over isen, først til Fyn og derpå via Lolland og Falster til Sjælland. Frederik III var rystet og blev tvunget til at indgå den ydmygende fredsaftale i Roskilde, med afståelse af Skåne, Halland og Blekinge. Allerede året efter brød Karl X freden, landsatte tropper på Sjælland og belejrede København, men her kom Nederlandene, som var Danmarks allierede, til hjælp med en flåde, som slog svenskerne i Øresund, og de svenske tropper måtte trække sig tilbage. Karl X døde 13. februar 1660 og den svenske regering indgik en ny fredsaftale med Danmark.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286