FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Friedrich Heinrich Ernst von Wrangel
(1784-1877)

Generalløjtnant, friherre og greve, født13.04.1784 i Stettin som søn af en preussisk general. Han startede sin militære løbebane, da han 12 år gamel blev indrulleret i et preussisk dragonregiment. 14 år gammel udnævntes han til sekondløjtnant. 1790 blev han premierløjtnant. Han deltog i napoleonskrigene sammen med bl.a. nordmændene Olaf Rye, Helgesen og Schleppegrell, som han senere kom til at kæmpe imod. Som 23 årig modtog han ordenen Pour le mérite for mod og tapperhed. I 1808 blev han stabskaptajn, 1811 eskadronchef, 1814 oberstløjtnant, 1815 oberst, 1823 generalmajor, 1838 generalløjtnant, 1842 kommanderende general over 2. armekorps og 1847 guvernør i Berlin.
I 1848 førte han de tyske forbundstropper mod Danmark under treårskrigen 1848-50.
Han udnævntes til overgeneral i 1857 og blev øverstbefalende for den preussisk-østrigske hær i krigen mod Danmark i 1864. Han var da 80 år gammel. Samme år gik han af som guvernør. Hans modstander general de Meza var også en aldrende herre på 72 år. Efter erobringen af Dybbøl 1864 trak han sig tilbage som overgeneral. Han udnævntes efterfølgende til friherre og greve samt modtog mange andre hædersbevisninger. I 1866 deltog han i det Bøhmiske felttog, dog uden at føre kommando. Han fulgte interesseret reoganiseringen af kavaleriet i 1866-70 og krigen mod Frankrig 1870-71. Han døde i Berlin 2. november 1877. Han gik under kælenavnet "papa Wrangel".

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286