FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Prinsen af Nør
Prins Frederik af Nør.
(1800-1865)

Prins af Augustenborg og broder til Christian August og svoger til Chr. VIII. Søn af Frederik VI´s søster Louise Augusta og hertug Frederik Christian af Augustenborg. Han og broderen, hertug Christian-August af Augustenborg, blev opdraget som danske prinser, med dansk tale i hjemmet.
Han ejede fra 1832 godset Nør syd for Eckernförde. Kæmpede imod bevarelsen af det danske sprog i hertugdømmerne og på trods deraf, som en indrømmelse til slesvig-holstenerne, udnævnt i 1842 af Christian VIII, til statholder og kommanderende general i hertugdømmerne. Hertugdømmernes højeste post, men nedlagde sit hverv 1846 i protest mod Det åbne Brev. Han overrumplede 24. marts 1848 garnisonen i Rendsborg ved at optræde i dansk generalsuniform og blev krigsminister i en oprørsregering. Led nederlag ved Bov 9. april 1848 og trak sig tilbage som general. Landsforvist 1851.

Efter de slesvigske krige produceredes, i Danmark, nogle populære natpotter med portrætter af de to brødre i bunden.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286