FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Krigsminister
Anton Frederik Tscherning
(1795-1874)

Dansk artilleriofficer, politiker og krigsminister i begyndelsen af 3-årskrigen i det såkaldte Martsministerium.
Han voksede op blandt arbejdere og håndværkere på Frederiksværk kanonstøberi og krudtfabrik. Kom i et modsætningsforhold til det militære system og tog i 1842 sin afsked fra hæren til fordel for politik.
Sørgede for at den i 1842 indførte røde uniformsfrakke allerede 6 år efter blev udskiftet med den sorte.
Han så et forbillede i Eidsvollforfatningen og gav tidligt udtryk for sit had til enevælden. Agiterede for almindelig værnepligt og fri forfatning og var 1846-48 formand for Bondevennernes Selskab. Organiserede som forsvarsminister i marts-november 1848 forsvaret, indførte i september almindelig værnepligt og blandede sig i krigsførelsen. Medlem af Grundlovgivende Rigsforsamling og 1849-66 af Folketinget for Bondevennerne. Ivrede for almindelig valgret og sparsommelighed i statshusholdningen, fæsteafløsning og næringsfrihed. Han var nærmest helstatstilhænger og gik mod November-forfatningen 1863 og grundlovsændringen 1866.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286