BÜLOWS MONUMENT

i Fredericia
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

På den gamle rådhusplads, nu Bülows plads, står Bissens buste af sejrherren fra Fredericiaslaget, F. R. H. Bülow, afsløret 6. juli 1859. Triumfbuen kom til i 1881.

9/5 1881
Efter at, så vidt vi ved, hr. borgmester Jørgensen ved henvendelse til flere formående mænd samt ved bidrag fra kommune og sparekasse, havde fået indsamlet vist nok 4.000 kr. for dermed at forskønne monumentet for sejrherren 6te juli, general Bülow, blev der også for år og dag siden taget fat på arbejdet. En overbygning, en slags triumfbue. Arbejdet er imidlertid gået fra hånden med sande sneglefjed, men da overbygningen nu alt en tid har stået færdig, synes det på tide, at der blev begyndt på pladsens indhegning, beplantning o.s.v. da monumentet ikke er blevet flyttet fra dets fortrykte plads op ad kirkegårdsgitret, var det ønskeligt, om dette gitter kunne flyttes noget tilbage. Da den perkuniære side vel ingen vanskeligheder stiller, synes det os til liden ære for vor by, at dette arbejde således trækker i langdrag.

Fodstykket har følgende indskrift:

Generalleutnant
F. R. H. BÜLOW
sejrherren
i Fredericia-slaget
d. 6. juli 1846

Pengene til busten blev skaffet ved en landsindsamling. Indsamlingen gav så stort et beløb, at der også blev penge fra den til et gravminde for general Hedemann, indhegning af graven i Dybbøl og startkapital til Istedløven.
pos: 9.75426 Ø - 55.56468 NMONUMENTET UDEN TRIUMFBUE

MONUMENTET 1907


MONUMENTET MED SMEDEJERNSSTAKIT.


DET INDHEGNEDE MONUMENT MED TRIUMFBUEN FRA 1880


MONUMENTET 2021


MONUMENTET 2021


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286