DANSKE MONARKER

Christian VI

(1699-1746)

Enevældig konge af Danmark-Norge 1730 - 1746.
Valgsprog: For Gud og folket (Deo et Populo).

Søn af kong Frederik IV og dronning Louise af Mecklenburg-Gustrow
Kongen var grebet af den strenge pietistiske ånd og forbød offentlige forlystelser. Skammede han sig over Faderen Frederik IV's "usædelige adfærd" ? Selvom hoffet var pietistisk levede man i luksus, som det sømmede sig en enevældig monark. Han førte ingen større krige men efterlod sig ved sin død en statsgæld på 2.380.000 rigsdaler.

Sophie Magdalene
Sophie Magdalene
(1700-1770)

Han giftede sig 1721 med Sophie Magdalene, datter af markgreve Christian Henrik af Brandenburg-Kulmbach og Sophie Magdalene af Wolfenstein. Hun døde på Københavns slot og gravlagdes i Roskilde.


Frederik V efterfølger ham på tronen.


Begivenheder i hans regeringstid:
 • 1731 Kbh's Brandforsikringsselskab stiftes.
 • 1733 Stavnsbåndet indføres for karle mellem 18 og 36 år. Slaveoprør på Sct Jan. København næsten genrejst efter branden i 1728.
 • 1734 Det 2. guldhorn findes ved Gallehus.
 • 1735 Skuespil, julestuer, maskerader osv. forbydes på søn- og helligdage og aftenen før.
 • 1736 Der indføres juridisk embedseksamen og eksamen i kirurgi. Kongen indfører tvungen konfirmation.
 • 1738 Skuespillere og markedsgøglere nægtes indrejse i Danmark-Norge.
 • 1740 Kongeparret kan flytte ind på det nye Christiansborg Slot, opført hvor før København's Slot lå.
 • 1742 Stavnsbåndet udvides til at gælde karle mellem 9 og 40 år.
 • 1743 Første jødiske synagoge i København.
 • 1745 Kvægpest hærger landet.
 • 1748 Kvægpesten ebber ud, ca 300.000 stykker kvæg var døde. Selv efter udstået militærtjeneste måtte en bonde ikke "rejse eller fæste gård andetsteds end på det gods, hvorfra han var udskrevet".


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,