FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Anna Sofie Reventlow

Anna Sofie Reventlow

(1693-1743)

Dansk adelsdame og datter af storkansler Conrad Reventlow. Bortført 1712 af Frederik IV, viet til ham til venstre hånd. Hun blev fyrstinde af Slesvig og i 1721 dronning, viet til højre hånd. Efter Frederik IV's død forvistes hun til Clausholm, hvor hun tilbragte sine sidste leveår.

Clausholm er en herregård sydøst for Randers, opført 1693-99 for storkansler Conrad Reventlow. Frederik IV, der ved sit giftermål med Anna Sofie erhvervede gården, lod en tilbygning foretage 1722 og fra denne periode stammer de fleste af rummenes endnu bevarede dekorationer og udstyr. År 1800 solgtes Clausholm til gehejmekonferensråd Schilden, hvis efterkommere siden har ejet herregården, der er fredet.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286