FREDERICIAS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Die Ereignisse vor Fredericia
vom 7ten Mai bis zum 6. Juli 1849

Beretning i "Militair-Wochenblatt für Januar bis incl. Juni 1853"
Redigeret af den historiske afdeling i generalstaben.

Oversat til dansk af Erik F. Rønnebech - 2005

Efter afslutningen af treårskrigen, der endte med nederlag for de slesvig-holstenske oprørere, blev der på dansk udgivet mange beretninger om det sejrrige udfald fra Fredericia, som betød et vendepunkt i krigen, hvor Danmark, efter at være trængt i defensiven af de store overlegne styrker der bestod af den slesvig-holstenske oprørsær og det tyske forbunds hjælpetropper, fik vendt situationen og kom i offensiven. Nederlaget var en bitter pille at sluge for oprørerne, og de beretninger der på dansk omhandlede den store sejr, ville tyskerne ikke have skulle stå uimodsagt. Derfor blev der fra tysk side udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hele forløbet omkring indeslutningen af fæstningen, bombardementet og begivenhederne omkring udfaldet. Meningen var at forsøge at genvinde lidt af den tabte ære ved at forsøge at påvise, at de danske beskrivelser ikke på alle punkter svarede til de faktiske forhold, hvilket de ganske givet heller ikke har gjort. Beretningen er delt op i to afsnit. Den der omhandler optakten fra 6. maj 1849, da rigstropperne overskred kongeågrænsen, til udfaldet hvor forløbet er skildret dag for dag, og beretningen om selve udfaldet.

BELEJRING OG BOMBARDEMENT
7. maj - 5. juli 1849
 
 UDFALDET FRA FÆSTNINGEN
6. juli 1849


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286