FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©
Leonora Christina
Leonora Christina
(1621-1698)

Grevinde til Slesvig og Holsten. Hun var datter af Christian IV og Kirsten Munk. Forlovedes som 9 årig og ægtede 9. oktober 1636 Corfitz Ulfeldt, hvem hun elskede trofast gennem alle omskiftelser. Da Ulfeldt 1643 blev rigshofmester, blev hun ved hans stilling, sin egen byrd og sin personlighed landets førstedame. Efter tronskiftet 1648, hvor Frederik III blev konge, forsøgte hun at hævde denne position og pådrog sig derved dronning Sophie Amalies livslange had. Samtidig lagde Ulfeldt sig ud med kongen, og i 1651 drog ægteparret til Sverige.
Leonora Christina må antages at have billiget Ulfeldts landsforræderiske virke de følgende år. Under den svenske proces mod Ulfeldt 1659, hvor han selv var meget syg, førte hun energisk og dygtigt hans forsvar. De flygtede til Danmark og 1660-61 sad de fængslet på Hammershus under strenge forhold og prøvede, uden held at flygte. Efter løsladelsen rejste de rundt i Europa, hvor Ulfeldt smedede nye forræderiske planer. Leonora Christina hævdede siden altid, at hun ikke havde haft kendskab dertil. Men den danske regering fik hende 1663 udleveret af Charles II af England, som hun havde opsøgt for at inddrive et tilgodehavende, og indsatte hende uden lovformelig dom i Blåtårn i København, hvor hun tilbragte næsten 22 år i et fangenskab, som især i begyndelsen var hårdt og ydmygende. Først efter dronning Sophie Amalies død i 1685 blev hun løsladt og fik anvist standsmæssigt ophold i Maribo Kloster, hvor hun døde.
Medens hun sad fængslet i Blåtårn, skrev hun størstedelen af sit berømte Jammersminde, som regnes for det 17. årh.s bedste danske prosaværk og fortæller om hendes fangenskab i Blåtårn. Manuskriptet lå længe upåagtet hos en østrigsk adelsslægt, der nedstammer fra Leonora Christina. Det blev første gang udgivet 1869 og 1921 købt hjem til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Kulturhistorisk og psykologisk er det et enestående dokument.
Hun skrev også andre selvbiografiske skildringer på dansk og fransk, salmer og åndelige viser og den kun delvis bevarede "Heltinders pryd".

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286