FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Poul Rahbek Hansen
(1919 - 2004)

Han blev født den 13/8 1919 i Kronprinsensgade 31, 1. i Esbjerg og døbt 7/9 i Zions kirke. Hans forældre var sodavandsfabrikant Elisius Valdemar Hansen og hustru Elvira Kristine Pedersen.
Faderen kom 28/4 1917, da han var ølkusk, i bestyrelsen for Aktieselskabet Mineralvandsfabrikken "Jyden" i Esbjerg.
Herefter blev han sodavands/mineralvandsfabrikant.
Forældrene var blevet gift i Zionskirken den 24/9 1918 og Poul var den ældste af en børneflok der efterhånden voksede til 5.
Pouls yngre søskende var Carl Rahbek Hansen, født 14/9 1920 i Kronprinsensgade 31, Bent Rahbek Hansen, født 21/9 1923 i Kronprinsensgade 31, blev skibstømrer og døde 22/9 1992, Ib Rahbek Hansen, født 11/10 1927 i Skolegade 19 og Jytte Rahbek Hansen født 28/8 1932 i Skolegade 19. Faderen var født i Esbjerg 24/12 1887, som søn af tømrer Niels Laurids Hansen og moderen var ligeledes født 18/111891 i Esbjerg, som datter af murer Kristian Peder Pedersen. født i Floulev i Hvidbjerg sogn, Refs herred og hustru Else Nielsen, der var født i Fladmose i Idum sogn. Faderen startede som ølkusk, sodavands/mineralvandsfabrikken,herefter brødkusk ved Bagermestrenes Brødfabrik. Titlen kusk blev senere ændret til chauffør. Hans havde også en mælkeforsyning som passedes af hans kone.
Poul kommer i lærer og bliver udlært som kommis i en herreekviperingsforretning og bor i 1940 stadig hjemme hos forældrene i Skolegade,
Da Danmark blev besat gik han ind i modstandsbevægelsen, blev taget af gestapo og indsat i Frøslevlejren.
Han var dengang ivrig fodboldspiller i EfB og forblev medlem af klubben hele livet.
Efter befrielsen droppede han herreekviperingen og fik ansættelse i fiskeeksportfirmaet Value i Esbjerg. I 1948 skiftede han til Danske Salterier, der også lå i fødebyen. Han blev repræsentant i firmaet og senere forretningsfører.
Samme år giftede han sig med danserinde og revyskuespillerinde Ruth Fiilschou Keller, der var datter af manufakturhandler Axel Fiilschou Keller og Ellen Gerda Valborg Jensen i Korsør.
Axels mor Ane Marie Sofie Katrine Fiilschou, var født i Fredericia 15/4 1865, som datter af værthusholder Niels Mads Jensen Fiilschou (1816-1875) og Marie Jacobine Hald. Morfaderen var Johan Peter Georg Keller, der var født i Elsborg 1864.

I 1949 flyttede familien til København. Danske Salterier gik konkurs og han startede som selvstændig fiskeeksportør/grosserer med eksport af saltfisk, især sild, som speciale og i 1951 startede han en eksport af dybfrosne fisk på det amerikanske marked.
I 1953 flyttede familie til Fredericia, hvor han grundlagde firmaet Rahbekfisk.
Den gang havde Fredericia stadig en fiskerihavn med hjemmehørende fiskekuttere og hele tre fiskeudsalg ved kajkanten. Fiskene opbevaredes i hyttefade i havnebassinet.
Da fiskeeksportør Martin Nielsens forretning ved fiskerihavnen to år senere gik konkurs, købte han dette firma gennem sin advokat, medens han var på forretningsrejse i USA.
Rahbekfisk ekspanderede kraftigt og man startede på at producere dybfrosne færdigretter. Efterhånden til hele verden. Pelikannavnet blev et kendt brand.
Fabrikken blev efterhånden Fredericias største arbejdsplads for ufaglærte kvinder og man byggede derfor børnehaven Pelikanen på Skovløbervænget 6 for at sikre, at firmaets ansatte kvinder kunne få passet børnene.
Poul Rahbek Hansen opkøbte også firmaer udenfor Fredericia bl.a. i Kolding, Esbjerg, Hirtshals og en fabrik i England. Senere samledes produktionen i Fredericia og Hirtshals.
Sønnerne Lars og Morten og Peter blev efterhånden inddraget i firmaet, men han beholdt sin bestyrelsespost i firmaet frem til 2002.
Poul Rahbek Hansen var i mange år britisk konsul i vejle amt, og modtog derfor "The Order of the British empire". Han var desuden Ridder af Dannebrog af første grad.
Familien Rahbek Hansen boede bl.a. på Lillebælts Allé 8 i Fredericia og flyttede derfra til en herskabelig ældre stråtækt villa på Toldbodvej i Snoghøj, med en stor parklignende have ned mod Lillebælt.
Rahbeknavnet er ikke et slægtsnavn, men et mellemnavn.
Poul Rahbek Hansen og Ruth fik 3 sønner:
Lars f. 13/3 1950 på Værnedamsvej 16 i København, Peder f. 23/8 1953 samme sted og Morten f. 11/11 1958 på Lillebælts Allé 8?. Sidstnævnte var den længst ansatte i firmaet, Lars og Peter trak sig ud før det blev fusioneret med A. Esbersen der i 2012 helt overtog det gamle Rahbekfisk. I 2017 besluttede A. Esbersen at lukke produktionen i Fredericia og hermed er det endegyldig slut med fiskeeksport fra fæstningsbyen.
Poul Rahbek Hansen døde den 27/9 2004 og begravedes 30/9 fra Sct. Michaelis kirke.

Poul Rahbek Hansens aner (PDF-FIL)

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286