FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©
Krogh
Gerhard Christoph von Krogh
(1785-1860)

Dansk officer og kendt som sejrherren fra slaget ved Isted. Født 10. okt 1785 på Aastrup ved Haderslev. Søn af geheimekonferensråd Frederik Ferdinand v. Krogh og Rosina Elisabeth v. Frankenberg. Gift med hofdame Sigfriede Victorine Comtesse Knuth.
Sekondløjtnant som 17 årig, 1847 generalmajor. Ved krigsudbruddet 1848 blev han forbigået som øverstbefalende fordi krigsminister Tscherning ikke stolede på hans fulde loyalitet på grund af hans familierelationer i det sønderjydske og Hedemann udnævntes i stedet. Han fik i juni 1848 tildelt en armebrigade af Hedemann, men måneden efter afløste han Hedemann i overkommandoen. Ved våbenstilstanden var han kommanderende general i Jylland med selvvalgt domicil i Fredericia. Han arbejdede stærkt på at få fæstningen forbedret. Krog og hans stabschef Læssøe udarbejdede i fællesskab planerne for det næste felttog. Den 23. april 1849 fratog krigsminister C.F.Hansen pludselig Krogh kommandoen og Læssøe blev sendt til Odense. Sandsynligvis på grund af det fejlslagne angreb i Eckernförde fjord. De afløstes af Bülow og Flensborg. I foråret 1850 var både Bülow og de Meza syge og 24. maj udnævntes Krogh til overgeneral over hele landkrigsmagten. Krog indskrev sig i danmarkshistorien i slaget ved Isted 25 juli 1850. I august udnævntes han til generalløjtnant med tilbagevirkende kraft fra isteddagen. Fra februar 1850 kommanderede han Slesvig og fra oktober tillige Holsten og Lauenburg med hovedkvarter i Kiel. Han fik et slagtilfælde i 1856 og fik bolig i Fr. VI's palæ på Amalienborg til han døde 12. april 1860 og begravedes 23. april fra Holmens Kirke under stor deltagelse af bl.a. kongehuset.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286