DANMARKS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til Danmarks historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

KRIGEN 1864

2. Slesvigske Krig 1864 mellem Danmark og Slesvig-Holstenerne-Preussen-Østrig.

Natten til 1. februar 1864 gik preusserne og østrigerne over Ejderen med en talmæssigt overlegen styrke, hvoraf preusserne tillige var overlegne i uddannelse og bevæbning (bagladegeværer og riflede kanoner). Danskerne under de Meza stod ved Danevirke og afviste det første angreb ved Mysunde 2. februar. Men stillingen var uholdbar i den stærke frost, fordi den støttede sig til vandspærringer. I forståelse med sine underanførere (undtagen Lüttichau) besluttede de Meza at redde hæren, før den blev omgået. Tilbagetrækningen 5. februar blev meget dygtigt gennemført, men kostede generalen hans kommando. Den danske offentlighed kunne ikke fatte, at Danevirke måtte opgives uden sværdslag. Den danske arrieregarde under Max Müller havde en hård kamp ved Sankelmark 6. februar. Hovedstyrken under general Gerlach gik i stilling på Dybbøl. General Lunding holdt atter Fredericia, medens Hegermann-Lindencrones division opererede omkring Limfjorden. Efter en måneds ødelæggende bombardement, blev Dybbøl stormet 18. april. Det var et mirakel, at den dårligt befæstede stilling holdt så længe mod den knusende overmagt. 9. maj fik Danmark en lille opmuntring, da Suenson vandt søslaget ved Helgoland. Tre dage efter blev der sluttet våbenstilstand, medens man afventede resultaterne af London-konferencen, som var åbnet i april. Her blev det efterhånden klart, at det bedste, som stormagterne ville hjælpe Danmark til, var en deling af Slesvig med grænsedragning ved direkte forhandling eller neutral voldgift eller folkeafstemning. Danmark tilbød at afstå strimmelen mellem Ejderen og Danevirke, men absolut ikke mere. Dermed var konferencen sprængt 25. juni, og krigen fortsatte. 29. juni faldt Als, og kort efter blev Vendsyssel opgivet. Kampen var for ulige, og 20. juli sluttedes våbenhvile. 30. oktober undertegnedes freden i Wien, hvorefter Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg. Selve grænsen fastlagdes således, at Danmark fik erstatning for de kongelige enklaver i Slesvig; derved kom otte sogne syd for Kolding Fjord, et stykke land ved Ribe samt Ærø til Kongeriget.Den 22 november 1941 døde den sidste veteran fra 1864, O.H.Jacobsen og en mindesten rejstes for ham på Arnborg kirkegård


Link:

 Fredericia 1864
 Erritsø 1864

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286