ERRITSØS HISTORIE
Personer med tilknytning til Erritsø
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©
WWW.FREDERICIASHISTORIE.DK - ERRITSØ

Jørgine Abildgaard Nielsen
(1893-1962)

Frimenighedspræst, (første kvindelige præst i Danmark) Højskoleforstander og ejer af Snoghøj Gymnastikhøjskole fra 1925-55 sammen med Ane Krogh. Hun fødtes 21.11.1893 i Brund, Skjold sogn som datter af gårdejer Rasmus Nielsen (1852-1926) og Anna Sørensen (1859-1926).
Hendes livsværk var Snoghøj Gymnastikhøjskole, som hun i 30 år drev sammen med Anna Krogh. Skolen var den første, og dengang eneste gymnastikhøjskole for kvinder. Deres værk fik stor betydning for kvindegymnastikkens udvikling i mellemkrigstiden.
Hun var som ung en fysisk robust og aktiv pige.I vinteren 1910-11 var hun på højskole i Sorø. Det var her, hun besluttede, at hun ville være gymnastik- og højskolelærerinde. Hun tog i 1911 på et privat delingsførerkursus hos Olaf Schrøder i Odense. Vintrene 1915-16, 1917-18 og 1918-19 var hun på Askov højskole. I vinteren 1920 tog hun den etårige uddannelse som gymnastiklærer på Statens Gymnastikinstitut og var dermed gymnastiklærerinde. Højskoleuddannelsen fik hun på Askov hvor hun mødte Ane Frederikke Krogh, der delte hendes interesse for gymnastik. De var begge dygtige og efterspurgte gymnastikledere. I 1920 blev de ansat til at uddanne kvindelige delingsførere på Hadsten højskole.
I 1925 købte de to kvinder købte Snoghøj Fiskerhøjskole og omdannede den til gymnastikhøjskole. Det var den finsk-svenske gymnastikpædagog Elli Björksténs gymnastik der blev højskolens kendemærke.
Højskolen fik navnet "Folke- og Gymnastikhøjskolen i Snoghøj". På første hold var 60 elever.
De udvidede senere højskolen med en kirkesal. Hvert år i højskolens storhedstid i 1930'erne og 40'erne, holdtes der på højskolen en snoghøjfest, der samlede 2-3000 tilskuere fra nær og fjern.
Sammen med Ane Krogh udgav hun i 1928 en bog med snoghøjgymnastik. Hun udgav digtsamlingen "Digte" i 1936 og prædikensamlingen "Min Sjæl lov Herren" i 1940. I 1954 blev hun og Ane Krogh begge riddere af dannebrogsordenen.
I 1955 kom det til et brud mellem Abildgaard og Krogh på grund af lærerinden Solvejg Bordings afskedigelse. Efter et par år som eneforstander, måtte hun opgive selv at drive højskolen og flyttede til Støvring. Hun døde den 9.1.1962 i Ålborg, midt i arbejdet med at skrive sine erindringer. Elevforeningen udgav manuskriptet efter hendes død under titlen "Erindring og vision".

Tilbage

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,